Ull Nu Festival Audiovisual Andorra ()Deadlines

30 Jan 2023
Call for entries

05 Apr 2023
Festival closed

24 Apr 2023
Notification date

09 May 2023
14 May 2023

Address

Asociació Ull Nu Centre Cultural La Laguna, Mossèn Cinto Verdaguer, 4-6, 2o ,  AD500, Andorra la Vella, Andorra la Vella, Andorra


Festival description
Joves creadors dels Pirineus
Short film festival 30'<
Feature film festival >30'


Festival requirements
 Film festival
 Fiction
 Documentary
 Animation
 Fantastic
 Terror
 Experimental
 Music Video
 Other
 Any Genre
 Any Theme
 Does NOT have submission fees
 International Festival
 Physical Location
 January 2020
 Production countries: Any
 Shooting countries: Any
 Director nationalities: Any
 Debut Films 
 School projects 
 Short Films  30'<
 Feature Films  >30'
 Any language
 Subtitles 
Catalan Spanish French
Share on Social Networks
 Facebook 
 Tweet

Photo of Ull Nu Festival Audiovisual Andorra
Photo of Ull Nu Festival Audiovisual Andorra

Photo of Ull Nu Festival Audiovisual Andorra
Photo of Ull Nu Festival Audiovisual Andorra

Catalan
English


Festival start: 09 May 2023      Festival end: 14 May 2023

CATALÀ // ESPAÑOL // FRANÇAIS

Festival Ull Nu:

És un espai on incentivar, difondre i fertilitzar la creativitat, l’art, la cultura i el talent jove.

És un punt de trobada, intercanvi i diàleg entre joves creadors vinguts d’arreu del Pirineu i professionals de la indústria cinematogràfica i audiovisual.

És una proposta d’oci alternativa, original i innovadora que aposta per fomentar i acostar a Andorra noves propostes i tendències audiovisuals.

És una experiència única, una festa del cinema i de l’audiovisual.
----------------------------------------------------

Festival Ull Nu:

Es un espacio donde incentivar, difundir y fertilizar la creatividad, el arte, la cultura y el talento joven.

Es un punto de encuentro, intercambio y diálogo entre jóvenes creadores venidos de todo el Pirineo y profesionales de la industria cinematográfica y audiovisual.

Es una propuesta de ocio alternativa, original e innovadora que apuesta por fomentar y acercar a Andorra nuevas propuestas y tendencias audiovisuales.

Es una experiencia única, una fiesta del cine y del audiovisual.
----------------------------------------------------

Festival Ull Nu:

C'est un espace pour encourager, diffuser et fertiliser la créativité, l'art, la culture et les jeunes talents.

C'est un point de rencontre, d'échange et de dialogue entre de jeunes créateurs venus des quatre coins des Pyrénées et des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel.

Il s’agit d’une proposition de loisirs alternative, originale et innovante qui vise à promouvoir et à apporter à Andorre de nouvelles propositions et tendances audiovisuelles.

C'est une expérience unique, un festival de cinéma et d'audiovisuel.

Short films:

- Best short film – 1.000 € + Trophy

- Best director – 1.000 € + Trophy

- Best cinematography – 1.000 € + Trophy

- Historical memory preservation award - 1.000 + Trophy (both short films and feature/medium-lenght films)

- Best film Young Jury – 500 € + Trophy

- Audience award for best film – Trophy

- 1 hotel night in Andorra for the film screening (max. 2 people per film)


Feature films and medium-length films

- Best Feature film / Medium length film Award - 3.000 € + Trophy

- Best Feature film / Medium length film Young Jury Award - 700 € + Trophy

- Historical memory preservation award - 1.000 + Trophy (both short films and feature/medium-lenght films)

- Audience award for best Feature / Medium length film – Trophy

CATALÀ // ESPAÑOL // FRANÇAIS

CATALÀ:

Llargmetratges/migmetratges:

Termini d’inscripció: del 30 de gener fins les 23.59 hores del dimecres 5 d’abril del 2023.

1- La durada mínima de les obres serà de 30 minuts.

2- El/la director/a ha d’haver nascut i/o ser resident a FRANÇA O ESPANYA.

3- Les obres hauran d’haver estat produïdes després de l’1 de gener de 2020.

4- Les obres que no siguin en català, castellà o francès hauran de ser subtitulades en alguna d’aquestes llengües.

5- El llargmetratge/migmetratge inscrit ha de relatar una realitat juvenil concreta. Ha de posar en valor els conflictes i les oportunitats d’aquesta etapa de la vida abordant-les des de punts de vista diversos com poden ser: món laboral, diversitat de gènere, relacions afectives, entorn social, salut mental, sexualitat, educació, addiccions, etc.

Acceptarem pel·lícules que promoguin l’empoderament dels/de les joves, i que evitin caure en simplificacions i en l'ús pejoratiu d’estereotips.

6- Poden participar pel·lícules de qualsevol gènere i format: ficció, documental, animació, videoart, etc.

7- Es valoraran especialment aquelles obres realitzades per menors de 35 anys a l’hora de fer la selecció de finalistes.

8- Les obres poden ser inscrites pels directors/es o per les productores, sempre que es compleixin els requisits anteriors.

9- Si les obres són dirigides per més d’un/a director/a, cal que almenys un d’ells compleixi els requisits anteriors.

10- Les inscripcions es faran mitjançant el formulari d’inscripció del web d’Ull Nu: festivalullnu.com o a través de: festhome.com

11- No seran admeses les obres que:
No compleixin algun dels requeriments esmentats anteriorment.

No siguin presentades dins del termini establert.
Suggereixin o promoguin actituds denigrants contra l’ésser humà o qualsevol altre ésser viu.

12- L’organització es posarà en contacte amb els finalistes per demanar-los les obres i especificar-los els requeriments tècnics de projecció.

Jurat:

1- El Jurat estarà format per professionals del sector audiovisual.

2- El Jurat Jove estarà format per titulars del Carnet Jove Andorra.

3- El guanyador de cada premi serà escollit pels membres del jurat.

4- El jurat es reserva la possibilitat de fer mencions especials (sense valor econòmic). També es reserva la possibilitat de declarar desert el premi en alguna de les categories.Curtmetratges:

Termini d’inscripció: del 30 de gener fins les 23.59 hores del dimecres 5 d’abril del 2023.

Curtmetratges:

1- La durada màxima dels curtmetratges serà de 30 minuts amb crèdits inclosos.

2- Les obres poden ser: Ficció / Documental / Animació / Videoart / Videoclip o altres.

3- El/la director/a ha de ser menor de 35 anys en el moment de la producció de l’obra.

4- El/la director/a ha d’haver nascut i/o ser resident als territoris següents: País Basc, Aragó, Navarra o Catalunya (Espanya), Occitània o Nova Aquitània (França) o Andorra.

5- Les obres hauran d’haver estat produïdes després de l’1 de gener de 2021.

6- Les obres que no siguin en català, castellà o francès hauran de ser subtitulades en alguna d’aquestes llengües.

7- Si les obres són dirigides per més d’un/a director/a, cal que almenys un d’ells compleixi els requisits anteriors.

8- Les inscripcions es faran mitjançant el formulari d’inscripció del web d’Ull Nu: www.festivalullnu.com o a través de:
www.festhome.com


9- No seran admeses les obres que:
- No compleixin algun dels requeriments esmentats anteriorment.
- No siguin presentades dins del termini establert.
- Suggereixin o promoguin actituds denigrants contra l’ésser humà o qualsevol altre ésser viu.
- Hagin estat presentades en anteriors edicions del Festival Ull Nu.

10- Els treballs finalistes hauran d’enviar a l’organització un arxiu H.264 per a la projecció.


Jurat:

1- El Jurat estarà format per professionals del sector audiovisual.

2- El Jurat Jove estarà format per titulars del Carnet Jove Andorra.

3- El guanyador de cada premi serà escollit pels membres del jurat.

4- El jurat es reserva la possibilitat de fer mencions especials (sense valor econòmic). També es reserva la possibilitat de declarar desert el premi en alguna de les categories.

5- Tots els curtmetratges finalistes opten a qualsevol premi.

Legalitat llargmetratges/migmetratges i curtmetratges:

1- La participació en el Festival Ull Nu implica l’acceptació total d’aquestes bases.

2- L’organització decidirà sobre els casos no previstos en les clàusules d’aquestes bases i es reserva el dret de modificar-les en cas necessari.

3- L’organització garanteix el tractament adequat de les dades personals dels participants d’acord amb la Llei 15/2003 de protecció de dades.

4- Després de la deliberació del jurat, l’organització es reserva el dret d’utilitzar fragments de les obres (màxim 1 minut) amb finalitats promocionals i divulgatives del Festival en qualsevol mitjà, format, territori i sense limitació de temps. També podran ser utilitzats per tercers amb qui el Festival hagi arribat a un acord.

5- L’obra guanyadora haurà de mostrar el llorer de l’Ull Nu als crèdits del film o en materials promocionals.

----------------------------------------------------

ESPAÑOL:

Plazo de inscripción: del 30 de enero hasta las 23.59 horas del miércoles 5 de abril de 2023.

1- La duración mínima de las obras será de 30 minutos.

2- El/la director/a debe haber nacido y/o ser residente en FRANCIA o ESPAÑA.

3- Las obras tendrán que haber sido producidas después del 1 de enero de 2020.

4- Las obras que no sean en catalán, castellano o francés tendrán que ser subtituladas en alguna de estas lenguas.

5- El largometraje/mediometraje inscrito debe relatar una realidad juvenil concreta.

Debe poner en valor los conflictos y oportunidades de esta etapa de la vida abordados desde puntos de vista diversos como pueden ser: mundo laboral, diversidad de género, relaciones afectivas, entorno social, salud mental, sexualidad, educación, adicciones, etc.
Aceptaremos películas que promuevan el empoderamiento de los/las jóvenes, y que eviten caer en simplificaciones y en el uso peyorativo de estereotipos.

6- Pueden participar películas de cualquier género y formato: ficción, documental, animación, videoarte, etc.

7- Se valorarán especialmente aquellas obras realizadas por menores de 35 años a la hora de realizar la selección de finalistas.

8- Las obras pueden ser inscritas por los directores/as o por las productoras, siempre que se cumplan los requisitos anteriores.

9- Si las obras son dirigidas por más de un/a director/a, es necesario que al menos uno de ellos cumpla los requisitos anteriores.

10- Las inscripciones se harán mediante el formulario de inscripción de la web de Ull Nu: festivalullnu.com oa través de: festhome.com

11- No serán admitidas las obras que:
No cumplan alguno de los requerimientos mencionados anteriormente.

No sean presentadas dentro del plazo establecido.
Sugieran o promuevan actitudes denigrantes contra el ser humano o cualquier otro ser vivo.

12- La organización se pondrá en contacto con los finalistas para pedirles las obras y especificarlos los requerimientos técnicos de proyección.


Jurado:

1- El Jurado estará formado por profesionales del sector audiovisual.

2- El Jurado Joven estará formado por titulares del Carnet Jove Andorra.

3- El ganador de cada premio será elegido por los miembros del jurado.

4- El jurado se reserva la posibilidad de realizar menciones especiales (sin valor económico). También se reserva la posibilidad de declarar desierto el premio en alguna de las categorías.

Cortometrajes:

Plazo de inscripción: del 30 de enero hasta las 23.59 horas del miércoles 5 de abril de 2023.

1- La duración máxima de los cortometrajes será de 30 minutos con créditos incluidos.

2- Las obras pueden ser: Ficción / Documental / Animación / Videoarte / Videoclip u otros.

3- El/la director/a debe ser menor de 35 años en el momento de la producción de la obra.

4- El/la director/a debe haber nacido y/o ser residente en los siguientes territorios: País Vasco, Aragón, Navarra o Cataluña (España), Occitania o Nueva Aquitania (Francia) o Andorra.

5- Las obras tendrán que haber sido producidas después del 1 de enero de 2021.

6- Las obras que no sean en catalán, castellano o francés tendrán que ser subtituladas en alguna de estas lenguas.

7- Si las obras son dirigidas por más de un/a director/a, es necesario que al menos uno de ellos cumpla los requisitos anteriores.

8- Las inscripciones se harán mediante el formulario de inscripción de la web de Ull Nu: www.festivalullnu.com o a través de:
www.festhome.com


9- No serán admitidas las obras que:
- No cumplan alguno de los requerimientos mencionados anteriormente.
- No sean presentadas dentro del plazo establecido.
- Sugieran o promuevan actitudes denigrantes contra el ser humano o cualquier otro ser vivo.
- Se hayan presentado en anteriores ediciones del Festival Ull Nu.

10- Los trabajos finalistas tendrán que enviar a la organización un archivo H.264 para la proyección.


Jurado:

1- El Jurado estará formado por profesionales del sector audiovisual.

2- El Jurado Joven estará formado por titulares del Carnet Jove Andorra.

3- El ganador de cada premio será elegido por los miembros del jurado.

4- El jurado se reserva la posibilidad de realizar menciones especiales (sin valor económico). También se reserva la posibilidad de declarar desierto el premio en alguna de las categorías.

5- Todos los cortometrajes finalistas optan a cualquier premio.

Legalidad Largometrajes/Mediometrajes y Cortometrajes:

1- La participación en el Festival Ull Nu implica la aceptación total de estas bases.

2- La organización decidirá sobre los casos no previstos en las cláusulas de estas bases y se reserva el derecho de modificarlas en caso necesario.

3- La organización garantiza el tratamiento adecuado de los datos personales de los participantes de acuerdo con la Ley 15/2003 de protección de datos.

4- Después de la deliberación del jurado, la organización se reserva el derecho de utilizar fragmentos de las obras (máximo 1 minuto) con fines promocionales y divulgativos del Festival en cualquier medio, formato, territorio y sin limitación de tiempo. También podrán ser utilizados por terceros con los que el Festival haya llegado a un acuerdo.

5- La obra ganadora deberá mostrar el laurel de Ull Nu en los créditos del film o en materiales promocionales.


----------------------------------------------------

FRANÇAIS:

Longs métrages et moyen métrages:

Délai d’inscription: Du 30 janvier au mercredi 5 avril 2023 à 23h59

1- La durée minimale des œuvres doit être de 30 minutes.

2- Le/la réalisateur/trice doit être d’origine ou résident en France ou en Espagne.

3- Les oeuvres doivent avoir été produites après le 1er janvier 2020.

4- Les oeuvres n’étant pas en catalan, espagnol ou français doivent être sous-titrées dans une de ces langues.

5- Le long métrage/mi-métrage inscrit doit raconter une réalité spécifique de la jeunesse. Doit mettre en valeur les conflits et les opportunités de cette étape de la vie, les abordant de points de vue différents comme peuvent l’être: première expérience de travail, diversité de genre, relations affectives, environnement social, santé mentale, sexualité, éducation, addictions, etc.

On acceptera des films qui mettent en valeur l’autonomisation, la force des jeunes, et qui évitent de tomber dans les simplifications et l’utilisation péjorative des stéréotypes.

6- Peuvent participer films de tout genre et format: fiction, documentaire, animation, art vidéo, etc.

7- On valorisera spécialement les œuvres réalisées par des artistes ayant moins de 35 ans au moment de faire la sélection des finalistes.

8- Les oeuvres peuvent être inscrites par les réalisateurs/trice ou par les maisons de production, à condition que les contraintes précédentes soient respectées.

9- Si les oeuvres sont réalisées par plus d’un réaliateur/trice, il faut qu’au moins l’un d’entre eux respecte les contraintes mentionnées précédemment.

10- Les Inscriptions doivent se faire à travers le formulaire d'inscriptions disponible sur le site web d'Ull Nu:
www.festivalullnu.com ou à travérs de:
www.festhome.com


11 - Ne seront pas admises les oeuvres qui:
Ne respectent pas l'une des contraintes mentionnées ci-dessus.
Ne soient pas présentées dans les dates de délais.
Suggèrent ou qui montrent attitudes dénigrantes contre l'être humain ou n'importe quel autre être vivant.
Ont été présentées dans des éditions précédentes du Festival Ull Nu.
12- L’organisation contactera les finalistes pour leur demander les oeuvres et préciser les exigences techniques de projection.

Jury:

1- Le jury est composé de professionnels du secteur de l'audiovisuel.

2- Le Jury étudiant est composé de jeunes ayant la Carte Jeunesse d’Andorre

3 - Le jury est chargé de délivrer les prix des différentes catégories.

4- Le jury a aussi la possibilité de faire des mentions spéciales (sans compensation économique). Il a également la possibilité de déclarer le prix nul dans l’une des catégories.


Courts métrages:

Délai d'inscription: du 30 janvier 2023 jusqu'au vendredi 5 avril 2023 à 23h59

1 - La durée maximale des courts métrages sera de 30 minutes avec génerique inclus.

2 - les oeuvres peuvent être des genres suivants : Fiction / Documentaire / Animation / vidéoart / clip vidéos et autres

3 - Le/la réalisateur/réalisatrice ne doit pas avoir plus de 35 ans au moment de la production de l'oeuvre.

4 - Le/la réalisateur/réalisatrice doit être d'origine et/ou résider aux territoires suivants : Pays Basque, Aragon, Navarre ou Catalogne (Espagne), Occitanie ou Nouvelle Aquitaine (France), ou Andorre.

5 - Les oeuvres auront dû être réalisées après le 1er janvier 2021.

6 - Les oeuvres qui ne sont pas en catalan, espagnol ou français, devront être sous-titrées dans une de ces langues.

7 - Si les oeuvres sont réalisées par plus d'un/d'une réalisateur/réalisatrice, il faut qu'au moins l'un d'entre eux respecte les contraintes mentionnées précédemment.

8 - les inscriptions doivent se faire à travers le formulaire d'inscriptions disponible sur le site web d'Ull Nu:
www.festivalullnu.com ou à travérs de:
www.festhome.com


9 - Ne seront pas admises les oeuvres qui:
Ne respectent pas l'une des contraintes mentionnées ci-dessus.
Ne soient pas présentées dans les dates de délais.
Suggèrent ou qui montrent attitudes dénigrantes contre l'être humain ou n'importe quel autre être vivant.
Ont été présentées dans des éditions précédentes du Festival Ull Nu.

10 - Les œuvres finalistes devront envoyer à l'organisation un fichier H.264 pour la projection.

Jury:

1- Le jury est composé de professionnels du secteur de l'audiovisuel.

2- Le Jury étudiant est composé de jeunes ayant la Carte Jeunesse d’Andorre

3 - Le jury est chargé de délivrer les prix des différentes catégories.

4 - Le jury a aussi la possibilité de faire des mentions spéciales (sans compensation économique). Il a également la possibilité de déclarer le prix nul dans l’une des catégories.

5 - Tous les courts-métrages finalistes entrent à concours dans toutes les catégories, pouvant ainsi gagner plusieurs prix de différentes catégories.Mention légale longs métrages/moyen métrages et courts métrages:

1- La participation au Festival Ull Nu comporte l’acceptation totale de ce règlement.

2- L’organisation décidera sur les cas non prévus dans les clauses de ce règlement et se réserve le droit de les modifier si nécessaire.

3- L’organisation garantit le traitement adéquat des données personnelles des participants en relation avec la loi 15/2003 de protection de données.

4- Après la délibération du jury, l’organisation se réserve le droit d’utiliser des fragments des œuvres (1 minute max) à des fins promotionnelles et informatives du festival sur tout support, format, territoire et sans limitation de durée. Elles pourront également être utilisées par des tiers avec lesquels le festival a conclu un accord.

5- L’oeuvre gagnante doit afficher le laurier Ull Nu au générique de l'œuvre.


  

 
  

Discover great films & festivals, one click away

Register
Login