WomanInFan (3)

WOMAN IN FANDeadlines

15 Apr 2024
Call for entries

01 Jul 2024
Final deadline

9
days

02 Sep 2024
Notification date

03 Oct 2024
13 Oct 2024

Address

Sant Honorat, 32,  08012, Sitges, Barcelona, Spain


Festival description
Short film festival


Festival requirements
 Film festival
 Fiction
 Documentary
 Animation
 Fantastic
 Terror
 Experimental
 Music Video
 Other
 Any Genre
 Any Theme
 Has submission fees
 International Festival
 Physical Location
 Production date: Any
 Production countries: Any
 Shooting countries: Any
 Director nationalities: Any
 Debut Films 
 School projects 
 Short Films 
 Any language
 Any language
Share on Social Networks
 Facebook 
 Tweet
Photo of WomanInFan
Photo of WomanInFan
Photo of WomanInFan
Photo of WomanInFan

Spanish
English
Catalan


Festival start: 03 October 2024      Festival end: 13 October 2024

Girls just wanna have FAN

Convocatòria concurs WomanInFan – Sitges Fanlab

El Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya presenta una convocatòria per a la realització d'un curt-teaser dins del programa WomanInFan.

Aquesta iniciativa del Festival de Sitges per a la visibilització i la incorporació de la dona creadora en la cinematografia fantàstica proposa amb aquest concurs la creació d'una peça per a la seva circulació en el mercat audiovisual. Així doncs, el curt teaser ha de servir com a mostra d' una idea de llargmetratge de tall fantàstic.

WomanInFan amplia doncs el seu camp d'actuació fins a la producció cinematogràfica per donar suport al treball de les cineastes dins de la indústria del gènere fantàstic.

La Comissió d' avaluació seleccionarà 10 projectes entre tots els presentats dels quals hi haurà un guanyador. Els 9 finalistes i el projecte guanyador tindran dret a participar a les sessions d'Indústria de la 55a edició del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya gràcies a una acreditació d'Indústria (exceptuant els esdeveniments privats).

III convocatòria Residència Fantàstica WomanInFan – Sitges Fanlab

El Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya presenta la III convocatòria per a les beques formatives WomanInFan – Sitges FanLab, dins del programa WomanInFan.

Aquesta iniciativa del Festival de Sitges per a la visibilització i la incorporació de la dona creadora en la cinematografia fantàstica proposa una nova plataforma per a les cineastes de gènere fantàstic. Es tracta d'una proposta formativa a través del format residència, que tindrà lloc durant la 57ª edició del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

La beca inclou:

• Allotjament, desplaçament i dietes durant tota la 57ª edició del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

• Accés a totes en les sessions d'Indústria de la 57ª edició del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

• Les seleccionades rebran un assessorament intensiu d'experts destacats del sector cinematogràfic perquè puguin desenvolupar els seus projectes en diferents facetes. Les assessories i tallers tindran lloc a Sitges dins de les dates del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

• Formació a través de mentories, assessories individuals amb experts, visionats, masterclass i tallers.

• Possibilitat de presentació del projecte dins del marc de l'edició corresponent del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a la secció d'Indústria i/o en aquells espais que el certamen consideri més convenients.

Requisits

• La directora ha d'haver realitzat mínim un curt fantàstic de ficció i adjuntar-ho o, si no, mostrar un reel dels seus projectes audiovisuals previs.
• La directora ha de comptar amb un futur projecte de llargmetratge de gènere fantàstic i de ficció (s'exclou el gènere documental).
• CV i biofilmografia de la directora.
• Breu dossier amb sinopsi del futur projecte, tractament de guió, referències fílmiques i descripció de l'audiència a la qual s'adreça.
• Videopitch sobre el futur projecte.
• Guió del projecte. El guió pot estar a la primera versió.
• Carta de motivació.
• Concurs d’àmbit europeu. Les candidates han de residir a Europa.


Criteris de selecció

Complir els requisits de les bases per complet.

Després es puntuarà d' acord amb els paràmetres següents:

• Originalitat i coherència del futur projecte: 50 punts.
• CV i biofilmografia de la directora: 10 punts.
• Videopitch: 20 punts.
• Dossier del projecte (audiència, referències, etc.): 20 punts.

Comissió d' avaluació

Les candidatures per a la Residència Fantàstica WomanInFan – Sitges Fanlab seran avaluades per un comitè integrat per:

• Directora general de la Fundació.
• Director Artístic del Festival.
• Responsable d'Indústria del Festival.
• Representant de DAMA.

Compromís de participació

Les tres seleccionades rebran un certificat de participació i es comprometen a incloure en els crèdits del futur projecte la participació a WomanInFan – Sitges FanLab.


En cas que es dugués a terme el projecte corresponent, la becada es compromet a afegir el logotip de WomanInFan – Sitges FanLab en els crèdits de la producció, així com en els materials gràfics i promocionals de la mateixa sota el literal de "Amb el suport de WomanInFan – Sitges FanLab".


Dates clau

• Obertura de convocatòria: 15 d’abril 2024
• Tancament de convocatòria: 1 juliol 2024
• Anunci del projecte seleccionat: 2 setembre


Convocatòria a través de Festhome.

Problemes tècnics:
Festhome

womaninfan@incoproduction.com
Contacte: industry.hub@sitgesfilmfestival.com------------------------------


III Convocatòria Concurs creació curt-teaser WomanInFan – Sitges Fanlab

El Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya presenta una III convocatòria per a la realització d'un curt-teaser dins del programa WomanInFan.

Aquesta iniciativa del Festival de Sitges per a la visibilització i la incorporació de la dona creadora en la cinematografia fantàstica proposa amb aquest concurs la creació d'una peça per a la seva circulació en el mercat audiovisual. Així doncs, el curt-teaser ha de servir com a mostra d'una idea de llargmetratge de tall fantàstic.

WomanInFan amplia el seu camp d'actuació fins a la producció cinematogràfica per donar suport al treball de les cineastes dins de la indústria del gènere fantàstic.

La Comissió d'avaluació seleccionarà 10 projectes entre tots els presentats dels quals hi haurà un guanyador. Els 9 finalistes i el projecte guanyador tindran dret a participar en les sessions d'Indústria de la 57 edició del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya gràcies a una acreditació d'Indústria (exceptuant els esdeveniments privats).

Premi curt-teaser WomanInFan – Sitges Fanlab

• 1 Acreditació d'Indústria.
• Un pressupost de 10.000 euros (IVA inclòs), que seran destinats íntegrament a la producció del curt-teaser guanyador.
• Suport del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya en les funcions de producció del projecte.
• Presentació del projecte dins del marc de l'edició corresponent del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a la secció d'Indústria i/o en aquells espais que el certamen consideri més convenients. Per exemple: Sitges FanPitch.
• 2 nits d'allotjament per a la guanyadora per poder formar part del Sitges FanPitch amb el seu projecte guanyador d’aquest concurs (correspondrà als representants assumir els costos de desplaçament i manutenció).

Requisits

• Compromís que el llargmetratge futur haurà de ser dirigit per una dona o dones i també el curt-teaser que es realitzarà amb el premi.

• Tractament del guió del futur llargmetratge (màxim 10 pàgines, 4000 paraules)

• OPCIONAL: Guió complet del llargmetratge (en el qual després es basarà el curt-teaser auto conclusiu que es produirà amb el premi). Aquest punt no és imprescindible però si es valorarà positivament.

• El projecte ha de ser de gènere fantàstic i de ficció (s'exclou el gènere documental).

• CV i biofilmografia de la directora o directores.

• Breu dossier amb sinopsi del projecte, referències fílmiques i descripció de l'audiència a la qual s' adreça.

• Videopitch sobre el projecte de la pel·lícula (màxim 3 minuts).

• Proposta de desglossament pressupostari sobre els 10.000 euros per a la producció del curt-teaser.

Criteris de selecció

Complir els requisits de les bases per complet.

Després es puntuarà d' acord amb els paràmetres següents:

• Originalitat i coherència del projecte: 30 punts.
• CV i biofilmografia de la directora: 10 punts.
• Videopitch: 30 punts.
• Coherència pressupostària: 10 punts.
• Dossier del projecte (audiència, referències, etc.): 20 punts.

Comissió d'avaluació
Els projectes que compleixin amb tots els requisits de la convocatòria del curt-teaser WomanInFan – Sitges Fanlab seran avaluats per un comitè avaluador integrat per:

- Directora general de la Fundació.
- Director Artístic del Festival.
- Responsable d'Indústria del Festival.
- 2 membres del Comitè de selecció del Festival.

Compromís de participació


El projecte seleccionat al WomanInFan – Sitges Fanlab rebrà un diploma acreditatiu com a guanyadora de la convocatòria.

L'organització reconeixerà la persona signant d'aquestes bases com a únic interlocutor per negociar tots els aspectes relacionats amb la participació del seu projecte i com a única persona responsable davant d'altres empreses o persones que puguin participar en la producció del seu projecte.

El curt-teaser guanyador, i en cas que es dugués a terme el llargmetratge corresponent, haurà d’incorporar el logotip de WomanInFan – Sitges FanLab en ambdues produccions, així com en els materials gràfics i promocionals de la mateixa sota el literal de "Amb el suport de WomanInFan – Sitges FanLab".

Dates clau

• Obertura de convocatòria: 15 d’abril 2024
• Tancament de convocatòria: 1 juliol 2024
• Anunci del projecte seleccionat: 2 setembre


Convocatòria a través de Festhome.

Problemes tècnics:
Festhome
womaninfan@incoproduction.com
Contacte: industry.hub@sitgesfilmfestival.com


  

 
  

Discover great films & festivals, one click away

Register
Login