Festival de Cortometrajes Vascos Huhezinema (14)Deadlines

11 Dec 2021
Call for entries

16 Feb 2022
Final deadline

16 Apr 2022
Notification date

16 Mar 2016
18 Mar 2022

Address

CAMPUS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE MONDRAGON UNIBERTSITATEA Barrio Bedarreta, Calle Otalora 31,  20550, Aretxabaleta, Guipúzcoa, Spain


Festival description
Short film festival 25'<


Festival requirements
 Film festival
 Fiction
 Documentary
 Animation
 Fantastic
 Terror
 Experimental
 Music Video
 Other
 Any Genre
 Any Theme
 Does NOT have submission fees
 Continental Festival
 Physical Location
 January 2015
 Production countries: Any
 Shooting countries: Any
 Director nationalities: Any
 Debut Films 
 School projects 
 Short Films  25'<
 Languages 
Spanish Basque
 Subtitles 
Spanish Basque
Share on Social Networks
 Facebook 
 Tweet

Basque
Spanish


Festival start: 16 March 2016      Festival end: 18 March 2022

Festival de Cortometrajes Vascos

ONLY FOR EUSKAL HERRIA (CAV, Navarra e Iparralde) FILMMAKERS.

(En eusquera debajo)

SECCIÓN OFICIAL 2016

Se abre la convocatoria del 9. Festival de Cortometrajes Vascos Huhezinema, que se celebrará del 16 al 18 de marzo de 2016 en la Casa de Cultura Arkupe de Aretxabaleta.

Bases del concurso oficial:

1. Procedencia del autor: Nacidos o residentes en Euskal Herria (CAV, Navarra e Iparralde).

2. Idioma: Se aceptarán obras realizadas en cualquier idioma. Si su versión original es distinta al euskara o al castellano, los cortometrajes deberán entregarse con subtítulos en euskara o en castellano.

3. Características del trabajo: Se aceptarán cortos de cualquier género (animación, ficción, documental, cine experimental…). El formato original puede ser video o celuloide. No se aceptarán videoclips, anuncios ni videos corporativos.

4. Duración: 30 minutos máximo.

5. Fecha de producción: Los trabajos deberán ser posteriores al 1 de enero de 2015. No se aceptarán trabajos presentados en anteriores ediciones de este concurso. Cada autor podrá presentar tantos trabajos como desee.

6. Fecha límite de recepción de las obras: 10 de febrero de 2016. No se aceptarán trabajos que lleguen fuera de plazo.

7. Premios: Un Comité de Selección se encargará de visionar y seleccionar los cortos a concurso. De todos los trabajos recibidos, se seleccionarán 10 cortometrajes finalistas para su proyección durante el festival que además de ser premiados con 200 euros, optarán a los siguientes premios (Premios exentos de retención).

Premio Huhezinema1: 200€
Premio Goiena+Ogeita42: 250 € + material cámara (1.500€)
Premio Vértigo(3): 200 €
Premio del público: 100€
(1) Cada corto finalista será premiado con 200 euros por ser seleccionado.

(2) Premio al mejor cortometraje en euskera. Otorgado por el Jurado Oficial. Además del premio en metálico el ganador recibirá material de alquiler de cámara para realizar otro cortometraje en euskera que será presentado en la edición 2017 de Huhezinema.

(3) Premio al mejor corto producido sin ayudas públicas a la producción o distribución.

Los premios podrán declararse desiertos si el jurado así lo decide. Los autores premiados tendrán que recoger personalmente el premio o en su defecto algún miembro del equipo técnico o artístico. La proyección de los cortos a concurso y la entrega de premios se llevará a cabo el 18 de marzo.

8. Derechos: Todos los trabajos recibidos quedarán en manos de Huhezinema. Los trabajos no se devolverán. Con todas las obras enviadas al concurso Huhezinema podrá organizar proyecciones y promociones online y off-line, sin ánimo de lucro. En cualquier caso, el festival se pondrá en contacto con los autores previamente. Los cortos finalistas de Huhezinema se pondrán a disposición de los alumnos de Comunicación Audiovisual de MU en la biblioteca del Campus de Comunicación de la facultad de Huhezi en modo de préstamo.

9. Aceptación de las bases: La inscripción a este festival supone la aceptación de todas las bases.

10. Jurado: Estará compuesto por profesionales del sector audiovisual.

11. Material necesario para la inscripción:
El envío se puede hacer de dos formas. Huhezinema os anima a optar por el envío online.

Envío online:

www.festhome.com

Envío postal:

– Ficha de inscripción completa (rellenar en este link).

– Fotocopia del DNI del director, cartel y dos fotogramas en formato JPG (enviar por email a la dirección huhezinema@mondragon.edu).

– El corto en formato DVD.

Dirección para enviar los materiales:

HUHEZINEMA 9. Festival de Cortometrajes Vascos

CAMPUS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Barrio Bedarreta, Calle Otalora 31, 20550 Aretxabaleta(Guipúzcoa)

Correo electrónico: huhezinema@mondragon.edu

CONTACTO:
656 732 586 (Iban del Campo)


SAIL OFIZIALA 2016

Huhezinema 2016 Euskal Film Laburren Jaialdiaren bederatzigarren lehiaketa ofizialean parte hartzeko deialdia duzu honakoa. Huhezinema jaialdia 2016ko martxoaren 16tik 18ra egingo da Aretxabaletako Arkupe kultur etxean.

Huhezinema 2016 oinarriak:

1. Zuzendarien jatorria: Euskal Herrian (EAE, Nafarroa eta Iparraldea) jaioak edota Euskal Herrian bizi direnak (erroldatuta daudenak).

2. Hizkuntza: Edozein hizkuntzatan egindako lanak onartuko dira. Jatorrizko bertsioa euskara edo gaztelania ez denean, euskara edo gaztelaniazko azpidatziekin bidali beharko dira lanak.

3. Lanaren ezaugarriak: Edozein generotako lanak (animazioa, fikzioa, dokumentala, zine esperimentala…) onartuko dira. Bideoklip, iragarki eta bideo korporatiboak ez dira lehiaketan onartuko.

4. Iraupena: 30 minutu gehienez.

5. Ekoizpen data: 2015ko urtarrilaren 1etik aurrera ekoiztutako lanak izan beharko dira. Ez dira onartuko aurrez lehiaketa honetan aurkeztutako lanak.

6. Filmak jasotzeko epea: 2016eko otsailaren 10a. Beranduago heltzen diren lanak ez dira onartuko.

7. Sariak: Aurkeztutako lanak Aukeraketa Batzorde batek aurreikusi eta jaialdian proiektatuko diren lan finalistak hautatu eta sarituko ditu. Horien artean, Epaimahai Ofizialak Goiena Saria emango du.

Huhezinema saia1: finalista bakoitzak 200 €
Goiena-Ogeita4 Saria2: + 250 € + alokairu materiala (1.500€)
Vertigo Saria3: + 200 €
Ikusleen Saria: + 100 €
(1) Finalista izateagatik, hautatutako film labur bakoitzak 200 euro.

(2) Euskarazko film onena. Epaimahai ofizialak emango du saria. Saria eta kamera materiala hurrengo proiekturako bideratuko da, euskarazko film labur bat. 2017 urteko Huhezineman aurkeztuko dugu.

(3) Ekoizpenerako edo banaketarako diru laguntza publikorik jaso ez duen lan onena. Ikus entzunezko komunikazioko ikasleek osatutako epaimahai batek emango du saria.

Epaimahaiak erabaki dezake sariren bat hutsik geratzea. Saritutako egileek eurek jaso beharko dute saria, edo lan taldeko kideren batek, martxoaren 18an egingo den Sari Banaketa ekitaldian. Ezinbestekoa da beraien presentzia, sariak egunean bertan jakinaraziko direlako.

8. Eskubideak: Jasotako lanak Huhezinemaren esku geratuko dira. Lanak ez dira itzuliko. Aurkeztutako lan guztiekin erakusketa publikoko eta sustapen muntaiak egin ahal izango dira, on-line edo off-line, helburu komertzialik gabe. Egileei aldez aurretik proiekzio horien berri emango zaie. Huhezinemako finalisten lanen kopia bat MU-ren Aretxabaletako Komunikazio Campuseko liburutegian ikusteko aukera izango dute bertako ikasleek mailegu zerbitzu baten bitartez.

9. Oinarrien onarpena: Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri guztiak onartzea dakar.

10. Epaimahai Ofiziala: Ikus-entzunezko alor profesionaleko adituek osatuko dute.

11. Bidali beharrekoa: Film laburren bidalketa zein horien informazio gehigarria bi modutan gauzatu daiteke:

Online:
Material guztia FESTHOME plataformaren bitartez igotzeko aukera dago.

(www.festhome.com)

– Aurreztu dirua eta ingurugiroa lagundu plataforma honen bitartez.

Posta bidez:
– Izen-emate orria beteta (orria betetzeko egin klik hemen).

– Zuzendariaren NANren kopia, filmaren kartela eta bi argazki/fotograma, JPG formatuan (posta elektronikoz bidali daitezke helbide honetara: huhezinema@mondragon.edu).

– Lana DVD formatuan.

Filmak eta gainerakoak bidaltzeko posta-helbidea:

HUHEZINEMA 9. Euskal Film Laburren Jaialdia

Mondragon Unibertsitatearen Aretxabaletako Komunikazio Campusa

Bedarreta auzoa, Otalora Kalea 31, 20550 Aretxabaleta (Gipuzkoa)

Posta elektronikoa: huhezinema@mondragon.edu

HARREMANETARAKO:
656 732 586 (Iban del Campo)

  

 
  

Discover great films & festivals, one click away

Register
Login