SITGES - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya (57)

SITGES - International Fantastic Film Festival of CataloniaDeadlines

01 Mar 2024
Call for entries

15 Jul 2024
Final deadline

3
mths

02 Sep 2024
Notification date

03 Oct 2024
13 Oct 2024

Address

Sant Honorat, 32,  08012, Sitges, Barcelona, Spain


Festival description
Cine Fantastico
Short film festival
Feature film festival


Qualifier festival logo qualifying festival GOYA Qualifier festival logo qualifying festival FIAPF accredited festival logo Accredited Méliès Qualifier festival logo qualifying festival
Festival requirements
 Film festival
 Fiction
 Documentary
 Animation
 Fantastic
 Terror
 Experimental
 Music Video
 Other
 Any Genre
 Any Theme
 Has submission fees
 International Festival
 Physical Location
 January 2023
 Production countries: Any
 Shooting countries: Any
 Director nationalities: Any
 Debut Films 
 School projects 
 Short Films 
 Feature Films 
 Any language
 Any language
Share on Social Networks
 Facebook 
 Tweet

Photo of SITGES - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
Photo of SITGES - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

Photo of SITGES - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
Photo of SITGES - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

Spanish
English
Catalan


Festival start: 03 October 2024      Festival end: 13 October 2024

SITGES - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya es un festival especializado de género fantástico y competitivo de acuerdo con el reglamento establecido por la FIAPF (Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos). El Festival también ha sido declarado “Festival Cualificado” por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas® de los Estados Unidos. Esto significa que aquellos cortos ganadores de los premios “Mejor Cortometraje” de la sección Oficial Fantàstic y “Mejor Cortometraje” de la sección Anima’t entrarán automáticamente a ser considerados por el comité de selección de los Oscars® de Hollywood.

See festival's Rules and regulations.

BASES D’INSCRIPCIÓ DE PEL·LÍCULES
AL 57è SITGES- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA


IMPORTANT

Aquestes bases són subjectes al reglament oficial del Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya (Festival de Sitges). Es prega llegir atentament el reglament per entendre la finalitat de cada secció i els requisits imprescindibles per accedir-hi.

El Festival de Sitges és un certamen acreditat per la FIAPF (The International Federation of Film Producers Association).


I. PROTOCOL D’INSCRIPCIÓ:
Per inscriure una pel·lícula al Festival i facilitar el seu visionat caldrà seguir les següents instruccions:

Inscriure el curtmetratge o llargmetratge a través de les plataformes oficials designades pel certamen: festhome.com & filmfreeway.com

Els LLARGMETRATGES podran ser inscrits en 1 de les categories següents:

a) llargmetratge de ficció
b) llargmetratge documental
c) llargmetratge d’animació
d) Secció Brigadoon (llargmetratges)
e) Secció Sitges Family (llargmetratge)

S’haurà d’inscriure únicament en una d’aquestes cinc categories.

Els CURTMETRATGES poden ser inscrits 1 de les categories següents:

a) Curtmetratges d’imatge real
b) Curtmetratge d’animació
c) Secció Brigadoon (curtmetratge)
d) Secció Sitges Family (curtmetratges)

S’haurà d’inscriure únicament en una d’aquestes quatre categories.

Notes sobre la inscripció de curtmetratges al festival:

Només es consideraran els curtmetratges que reuneixin les condicions següents:

- Tots els curtmetratges hauran de ser de gènere fantàstic i amb data de producció 2023/2024.

- La durada màxima dels curtmetratges serà de 30 minuts.

- Els curtmetratges inscrits a les categories genèriques optaran a ser seleccionats per a les seccions següents (més informació al reglament oficial):

Secció Oficial Fantàstic
Secció competitiva principal del festival. Els títols candidats han de ser curtmetratges inèdits a Espanya. El curtmetratge guanyador d’aquesta secció té dret a entrar automàticament dins de la preselecció de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood per competir als premis Oscar®.
Secció Noves Visions Petit Format
Secció competitiva que recull treballs d’orientació experimental o avantguardista. Els títols candidats han de ser curtmetratges inèdits a Espanya.
Secció Anima’t
Secció competitiva per a curtmetratges d’animació. Els títols candidats han de ser curtmetratges inèdits a Espanya. El curtmetratge guanyador d’aquesta secció té dret a entrar automàticament dins de la preselecció de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood per competir als premis Oscar®.
- Els curtmetratges inscrits a la secció Brigadoon entren exclusivament dins de la selecció d’aquesta secció. Brigadoon duu a terme una selecció de producció independent, dins de les temàtiques de terror i fantàstic. Per concórrer a Brigadoon no és requisit imprescindible que el curtmetratge sigui inèdit a Espanya.
- Els curtmetratges inscrits a la secció Sitges Family entren exclusivament dins de la selecció d’aquesta secció. Sitges Family selecciona títols adreçats al públic familiar i, en concret, enfocats a una audiència infantil i juvenil. Sitges Family no és una secció de caràcter competitiu.

Els curtmetratges presentats en les categories genèriques i en les seccions Brigadoon o Sitges Family no poden ser produccions publicades a Internet ni en plataformes.

Els TEASERS/TRAILERS només poden ser inscrits en la categoria Sitges Coming Soon. La durada màxima de les peces inscrites ha de ser en aquest cas de 10’.

Altres consideracions:

 Tots els títols presentats a les categories genèriques i la secció Brigadoon han de comptar amb subtítols en anglès (si és que la versió original és en una llengua diferent de l’anglesa). Els títols presentats a la secció Sitges Family han de ser doblats al castellà i/o amb subtítols en castellà obligatòriament.

 S’accepta la inscripció de treballs work in progress. Aquest estat de la producció s’ha d’assenyalar en el moment de la inscripció, marcant el requadre apropiat, o bé indicant-ho entre parèntesi després del títol.

 No s’acceptaran DVD / Blu-Ray. Així mateix, no es consideraran els links de visionat rebuts fora de la plataforma oficial.

 IMPORTANT: els treballs no s’inscriuen d’acord a les seccions pròpies del festival, excepte en el cas que es desitgi participar en les seccions Brigadoon o Sitges Family, que compten amb una programació subjecta a requeriments propis. Els participants de les categories genèriques que siguin seleccionats rebran un comunicat en què s’assenyalarà la secció final, que determini la Direcció de Programació. Aquesta direcció es reserva el dret d’oferir la secció que cregui més adient al marge de la inscripció feta, si s’escau.

II. TAXES D’INSCRIPCIÓ

El Festival cobrarà una quota d’inscripció per obra inscrita en la plataforma de visionat. Aquesta quota no inclou les taxes d’inscripció que la plataforma pugui aplicar.
La taxa fixada per a l’edició de 2024 és:

LLARGMETRATGES (categories genèriques i seccions Brigadoon i Sitges Family)
75 euros

CURTMETRATGES
(categories genèriques i seccions Brigadoon i Sitges Family)
50 euros

TEASER/TRAILER 45 euros

El pagament es durà a terme en el moment de la inscripció a través de la plataforma.

El Festival de Sitges manté una política d’acords amb organitzacions de promoció cinematogràfica i/o institucions acadèmiques d’arreu del món. Consulteu amb les oficines corresponents per accedir a waivers, si s’escau.


III. TERMINIS D’INSCRIPCIÓ

Les dates de tancament de les inscripcions són:


Categories genèriques i secció Brigadoon
15 de juliol de 2024

Secció Sitges Family
30 de juny de 2024

No s’acceptarà cap títol un cop tancada la inscripció oficial.


IV. SELECCIÓ D’UNA OBRA AL FESTIVAL DE SITGES

El Festival de Sitges contactarà amb els productors/distribuïdors de les pel·lícules seleccionades, que hauran de complimentar un formulari addicional (entry form) per tal de formalitzar la seva participació al certamen. Aquesta comunicació tindrà lloc (orientativament) a inicis del mes de setembre.

En cas de no haver estat seleccionat, la plataforma d’inscripció enviarà una notificació automàtica el 2 de setembre de 2024 a tots els títols que hagin formalitzat la seva inscripció mitjançant aquesta via.REGLAMENT DEL 57è SITGES- FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYAEL FESTIVAL

El Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya (Festival de Sitges) és un festival de caràcter competitiu, especialitzat en gènere fantàstic, d’acord amb el reglament establert per la FIAPF (The International Federation of Film Producers Association).

El Festival també ha estat declarat «Festival Qualificat» per l’Acadèmia d’Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood per als premis Oscars®. Això significa que aquells curts guanyadors dels premis «Millor curtmetratge» de la secció Oficial Fantàstic i «Millor curtmetratge» de la secció Anima’t tenen dret a entrar automàticament en la preselecció de l’Acadèmia d’Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood per als premis Oscars®.

I. SECCIONS

El Festival de Sitges consta de les seccions següents:

1. Oficial Fantàstic a Competició
2. Secció Oficial Sitges Collection
3. Sessions Especials
4. Panorama
5. Òrbita
6. Noves Visions
7. Anima’t
8. Seven Chances
9. Midnight X-Treme
10. Brigadoon (secció competitiva)
11. Sitges Clàssics (retrospectives i homenatges)
12. Sitges Documenta
13. Sitges Coming Soon (teasers i tràilers de properes estrenes iberoamericanes)
14. Sitges Family (secció no competitiva)

1.1. OFICIAL FANTÀSTIC A COMPETICIÓ
Selecció llargmetratges
Secció principal competitiva amb el millor mostrari del cinema de gènere fantàstic, entenent el concepte de manera àmplia. Per a la seva selecció es considera sobretot la qualitat i la creació de tendències com a objectiu prioritari. Un dels criteris de valoració positiva serà que la première del títol sigui almenys europea. Hi poden concórrer els llargmetratges de totes les nacionalitats però han de ser inèdits a Espanya i l’any de producció situar-se entre 2023 i 2024.

Es tracta d’una secció competitiva amb un jurat internacional, escollit per la direcció del Festival. Aquest jurat atorga els premis següents:

 Millor pel·lícula
 Millor director/a
 Millor interpretació masculina
 Millor interpretació femenina
 Millor guió
 Millors efectes especials (visuals o de maquillatge)
 Millor fotografia
 Millor música
 Premi Especial del Jurat

Altres premis de la Secció Oficial Fantàstic a Competició són:

- El Gran Premi del Públic al millor llargmetratge de gènere fantàstic, atorgat per votació del públic.

- El Premi de la Crítica José Luis Guarner, atorgat per un jurat designat per l’Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics a la millor pel·lícula. Aquesta entitat concedeix també el Premi Citizen Kane al Director Revelació, al qual opten tots aquells realitzadors que presenten al Festival la seva opera prima dins de la secció oficial fantàstic a competició.

Selecció curtmetratges
La Secció Oficial Fantàstic a Competició inclou també una selecció de curtmetratges, que responen també als criteris de qualitat i la creació de tendències com a objectiu prioritari. Igualment, poden concórrer produccions de totes les nacionalitats, que siguin inèdites a Espanya i l’any de producció es situï entre 2023 i 2024. Un dels criteris de valoració positiva serà que la première del títol sigui almenys europea. La durada màxima dels curtmetratges candidats han de ser de 30 minuts.

El curtmetratge guanyador té dret a entrar automàticament dins de la preselecció de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood per competir als premis Oscar®.

1.2. SECCIÓ OFICIAL SITGES COLLECTION
En aquest apartat es troben aquelles produccions que no entren dins de la competició, però són especialment interessants per a l'audiència per la seva temàtica i/o per les presències que l'acompanyen. Es prioritzaran premières nacionals. Aquesta secció té caràcter competitiu i el premi és atorgat per votació del públic.

1.3. SESSIONS ESPECIALS
En aquí s’inscriuen projeccions que formen part d'alguna gala o bé acompanyen algun esdeveniment (efemèride, tribut, etc.). Es distingeixen tres tipus principals:

o Gales: inauguració, cloenda o temàtiques.
o Sessions especials.
o Sessió sorpresa.

1.4. PANORAMA
Secció competitiva que inclou títols de totes les nacionalitats, inèdits a Espanya i produïts entre 2023 i 2024. La temàtica de les produccions ha de ser fantàstica i/o de terror i amb vocació independent.

La direcció de programació del festival es reserva el dret a programar, de manera excepcional, pel·lícules exhibides anteriorment a un altre festival de cinema espanyol.

1.5. ÒRBITA
Secció competitiva que inclou títols de totes les nacionalitats, inèdits a Espanya i produïts entre 2023 i 2024. Inclou títols de gèneres contigus al fantàstic com són el thriller, el cinema d’acció, l’aventura o la comèdia negra.

La direcció de programació del festival es reserva el dret a programar, de manera excepcional, pel·lícules exhibides anteriorment a un altre festival de cinema espanyol.

1.6. NOVES VISIONS
Secció competitiva que inclou títols de totes les nacionalitats, inèdits a Espanya i produïts entre 2023 i 2024. Inclou títols de temàtica fantàstica i que aposten per l’experimentació, els nous llenguatges i formats i la hibridació de gèneres.

La direcció de programació del festival es reserva el dret a programar, de manera excepcional, pel·lícules exhibides anteriorment a un altre festival de cinema espanyol fora de la competició oficial d’aquest festival.

Els premis corresponents a aquesta secció són el de millor pel·lícula i el de millor director/a. També s’atorgarà el premi al millor curtmetratge Noves Visions Petit Format.

Aquesta secció conté un apartat per a curtmetratges d’alumnes d’escoles de cinema catalanes, agrupades sota el nom de Nova Autoria. Els curts seleccionats (a partir d’una preselecció realitzada per les escoles participants), amb la col·laboració de l’SGAE, competeixen als premis de millor guió, millor direcció i millor música.

1.7. ANIMA’T
Secció competitiva que inclou títols de totes les nacionalitats, inèdits a Espanya i produïts entre 2023 i 2024. La direcció de programació del festival es reserva el dret a programar, de manera excepcional, pel·lícules exhibides anteriorment a un altre festival de cinema espanyol fora de la competició oficial d’aquest festival.
Anima’t inclou un apartat competitiu per a curtmetratges produïts entre 2023 i 2024, que han de tenir una durada màxima de 30 minuts. Els curts candidats han de ser inèdits a Catalunya.

La direcció de programació es reserva el dret de seleccionar com a curtmetratges treballs de tipus publicitari, promocional o videoclips que es considerin amb suficient valor artístic i cinemàtic, sempre que estiguin relacionats temàticament amb l’especialització del Festival.

El jurat de la secció Anima’t atorgarà els premis següents: premi al millor curtmetratge d’animació (aquesta producció té dret a entrar automàticament dins de la preselecció de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood per competir als premis Oscar®) i premi al millor llargmetratge d’animació.

1.8. SEVEN CHANCES
Secció programada amb la col·laboració de l’Associació catalana de la Crítica i l’Escriptura Cinematogràfica (ACCEC). Consisteix en set sessions centrades en obres de cinema fantàstic en la seva accepció més àmplia, així com en els gèneres afins al festival (thriller, espagueti western, wu xia, etc.).

La secció pretén reivindicar films d’interès, que convé descobrir o revisar, i que seran projectats en el seu format original o bé en una còpia restaurada.

1.9. MIDNIGHT X-TREME
Selecció del millor cinema de terror independent. La competició inclou films produïts entre 2023 i 2024. És una secció competitiva i s’atorga un premi al millor llargmetratge de ficció mitjançant vot del públic.

1.10. BRIGADOON
Selecció de llargmetratges, curtmetratges i documentals de temàtica fantàstic i de terror. La secció inclou estrenes, retrospectives, homenatges i/o cinema de culte. Un jurat atorga el premi Brigadoon Paul Naschy al millor curtmetratge de gènere fantàstic de la secció.

1.11. SITGES CLÀSSICS
En aquesta secció s’inclouen les produccions que formen part de la retrospectiva del festival, homenatges puntuals, efemèrides i/o col·laboracions.

1.12. SITGES COMING SOON
Selecció de properes estrenes de produccions catalanes, espanyoles i llatinoamericanes. Aquestes produccions han d'estar en fase de postproducció final.

1.13. SITGES DOCUMENTA
Selecció de produccions de llargmetratges de no ficció, produïts entre 2023 i 2024, que estiguin relacionats temàticament amb l’especialització del festival.

1.14. SITGES FAMILY
Selecció de produccions adreçades a un públic infantil i juvenil, pensades per visionar en família. Sitges Family recull títols significatius per a l’educació cinematogràfica (film literacy) i destaca produccions amb capacitat de transformació social i amb una mirada cap a temàtiques compromeses amb valors. La secció no té rang competitiu. La Direcció de Programació es reserva el dret d'incloure dins de la programació de Sitges Family títols presents en altres seccions, però que comparteixen el mateix focus en el públic infantil i juvenil.

II. PREMIS I SEGELLS TRANSVERSALS

2.I. Premi Focus Àsia
Podran optar a aquest premi totes aquelles pel·lícules produïdes per companyies asiàtiques, incloses en qualsevol secció del Festival, sempre que la seva temàtica s’inscrigui dins dels gèneres populars (thriller, acció, fantàstic).
S’exclou l’animació. Hauran de ser inèdites a Espanya. La valoració d’aquests criteris queda reservada a la direcció de programació del festival.

2.2. Premis Méliès d’Argent
Premis atorgats al millor llargmetratge i curtmetratge europeu de gènere fantàstic inclosos en qualsevol secció del festival i segons nominació de la direcció de programació. El llargmetratge i el curtmetratge guanyadors optaran als Premis Méliès d’Or, organitzats per l’EFFFF (European Fantasy Film Festivals Federation).

2.3. Premi Blood Window
Podran optar a aquest premi totes aquelles pel·lícules de producció llatinoamericana incloses en qualsevol secció del Festival, sempre que la temàtica s’inscrigui dins del gènere fantàstic. La valoració d’aquests criteris queda reservada a la direcció de programació del festival.


III. PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ OFICIAL EN CAS DE SELECCIÓ

3.1. La productora o distribuïdora de les pel·lícules seleccionades rebrà l’entry form i una proposta de la direcció de programació per a la seva aprovació.

La productora o distribuïdora es comprometrà a omplir i enviar al festival l’entry form abans del 8 d’agost del 2024.

En cas que el festival hagi de compartir la còpia amb altres festivals, s’haurà de precisar a l’entry form, especificant la disponibilitat de la còpia dins de les dates del 57è Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

3.2. L’empresa que deixa la pel·lícula haurà de proporcionar al festival material publicitari en alta qualitat: fotografies, pòsters, dossiers de premsa, tràiler, etc., perquè el festival pugui promocionar la pel·lícula de forma adient. El Festival es reserva el dret a no retornar aquests materials.

3.3. En cas que sigui necessari subtitular la pel·lícula, l’empresa que la cedeix haurà de proporcionar el material adequat: enllaç de referència, DVD o Blu-Ray i llista de diàlegs i/o subtítols.

El Festival no tornarà aquests materials, els quals seran destruïts una vegada aquest finalitzi.

Si la pel·lícula té distribució en el territori espanyol, l’empresa distribuïdora haurà de proporcionar al Festival una còpia de projecció en V.O. subtitulada.

Els films participants a Sitges Family han de portar obligatòriament subtítols en espanyol i/o català o bé estar doblats en aquestes llengües.

3.4. Els formats de projecció per als treballs seleccionats seran:
Llargmetratges inclosos en les seccions Oficial Fantàstic, Sessions Especials, Òrbita, Noves Visions, Sitges Documenta, Panorama, Anima’t, Seven Chances, Midnight X-Treme i Sitges Clàssics:
35 mm
DCP en suport físic (disc dur) o transferència digital. En cas d’estar encriptat, el festival
no es farà càrrec de les despeses derivades de la generació de la DKDM o KDMs.

Curtmetratges inclosos dins les seccions Oficial Fantàstic, Noves Visions Petit Format,
Anima’t:
DCP no encriptat
Arxiu digital amb qualitat HD (.mov)
Llargmetratges i curtmetratges inclosos a la secció Brigadoon:
Arxiu digital amb qualitat HD (.mov) o DVD/Blu-Ray

Peces incloses en la secció Sitges Coming Soon, Sitges Family i Nova Autoria:
Arxiu digital amb qualitat HD (.mov)

3.5. Les despeses de transport originades per l’enviament de les còpies de projecció van a càrrec del festival, excepte en cas que la còpia s’hagi d’enviar a un altre festival de cinema. En aquest cas, l’altre certamen pagarà el transport des de la direcció del festival de Sitges a la que s’indiqui. El festival no correrà amb les despeses d’enviament o devolució de tràilers o teasers. El festival no cobrirà possibles despeses d’enviaments digitals.

3.6. En cas de proporcionar una còpia de projecció en suport físic, el festival es compromet a retornar aquesta còpia el més aviat possible, com a màxim 20 dies després de la finalització del certamen. L’organització del Festival es compromet a eliminar tots els materials de projecció rebuts de manera digital un cop finalitzada l’edició en curs.

3.7. En cas que la còpia resulti malmesa com a conseqüència de la seva exhibició en el festival, el propietari ho comunicarà al festival abans d’un mes, a comptar a partir de la data de devolució.

La responsabilitat del Festival no superarà el cost especificat en l’entry form per l’empresa que cedeix la pel·lícula.

3.8. L’organització del certamen decidirà els dies i hores de projecció de la pel·lícula. Cap pel·lícula, inclosa en qualsevol secció del festival, serà projectada més de 5 vegades, incloent-hi el passi de premsa, sense el consentiment previ del propietari.

3.9. En relació a la gravació d’extractes de la pel·lícula, amb la fi d’utilitzar-se en programes de televisió, el festival complirà la normativa establerta en el reglament de la FIAPF per a festivals competitius especialitzats.

3.10. El festival accepta en la seva totalitat el reglament de la FIAPF per a festivals especialitzats competitius.

3.11. La participació en el festival implica l’acceptació íntegra del present reglament.

3.12. Qualsevol qüestió o disputa que sorgeixi durant el festival, no contemplada en el present reglament, serà dirimida per l’organització del certamen d’acord amb el reglament internacional.

3.13. El festival no atorga premis en metàl·lic.


  

 
  

Discover great films & festivals, one click away

Register
Login