Voc Festival Òmnium de Curtmetratges (7)

Versió Original en Català, 8a edicióDates limites

05 sept. 2023
Appel à Inscriptions

27 oct. 2023
Date limite finale

28
jours

21 févr. 2024
Date de notification

20 févr. 2024
20 mars 2024

Adresse

-,  -, Barcelona, Barcelona, Spain


Description du Festival
Short films in Catalan
Festival d court métrage 30'<


Exigences du Festival
 Festival de cinéma
 Fiction
 Documentaire
 Animation
 Fantastique
 Terreur
 Experimental
 Music Video
 Autres
 Tous les genres
 Tous les thèmes
 N’a pas de frais de d’inscription
 Festival National
 Lieu physique et en ligne
 janvier 2021
 Pays de production: Tout
 Pays de tournage: Tout
 Nationalités des directeurs: Tout
 Premiers Films 
 Projets scolaires 
 Courts-métrages  30'<
 Langues 
Catalan
 Toutes langues
Partager sur les réseaux sociaux
 Facebook 
 Tweet

Photo of Voc Festival Òmnium de Curtmetratges
Photo of Voc Festival Òmnium de Curtmetratges

Photo of Voc Festival Òmnium de Curtmetratges
Photo of Voc Festival Òmnium de Curtmetratges

Catalan
English


Début du Festival: 20 février 2024      Fin du Festival: 20 mars 2024

Original Version in Catalan

VOC Festival Òmnium de Curtmetratges és un projecte impulsat per Òmnium Cultural amb la finalitat d’estimular la producció de curtmetratges de qualitat en català, contribuir a la seva difusió i ampliar-ne el públic.
El VOC és un festival únic perquè arriba a més de 90 sales d’arreu dels Països Catalans simultàniament durant els mesos de febrer i març. És un punt de trobada entre creadors, públic i referents del sector, una oportunitat per compartir l’experiència del cinema en llengua catalana.

Original Version in Catalan

Tots els curtmetratges finalistes rebran 400 euros (impostos a banda), en concepte de drets d’autor per a formar part del VOC Festival Òmnium de Curtmetratges i per a l’exhibició en activitats que promoguin la difusió de les obres finalistes fins el febrer del 2025. Aquesta quantia serà integra per l’autor. Aquesta quantia serà independent de la quantitat d’autors que hagin creat l’obra.

Premi del jurat al millor curtmetratge de ficció. Dotació de 3.000 €.
El jurat, format per professionals del sector audiovisual, atorgarà per consens o per majoria simple aquest premi.

Premi del públic al millor curtmetratge de ficció. Dotació de 1.000 €.
Les votacions del públic es faran durant el VOC Festival Òmnium de Curtmetratges, que tindrà lloc a diverses poblacions i plataformes d’exhibició entre gener i març del 2024.

Premi del jurat al millor curtmetratge documental. Dotació de 3.000 €. El jurat, format per 5 professionals del sector audiovisual, atorgarà per consens o per majoria simple aquest premi.

Premi del públic al millor curtmetratge documental. Dotació de 1.000 €. Les votacions del públic es faran durant el VOC Festival Òmnium de Curtmetratges, que tindrà lloc a diverses poblacions i plataformes d’exhibició entre gener i març del 2024.

A banda, s’atorgarà un guardó per part del Jurat Jove, anomenat “Premi Jurat Jove” que no distingirà entre categories i que consistirà en 3000€ en concepte de lloguer de material de rodatge cinematogràfic.

Original Version in Catalan

(resum)

1. FINALITAT

Òmnium Cultural convoca aquest festival amb la finalitat d’estimular la producció de curtmetratges de qualitat en català, donant valor a aquest format i impulsar així el cinema fet en llengua catalana. Contribuir a la seva difusió i ampliar-ne el públic.


2. PARTICIPANTS

2.1. Podran optar al VOC Festival Òmnium de Curtmetratges totes les produccions originals enregistrades en llengua catalana que s’adeqüin a alguna de les categories descrites més endavant i compleixin aquestes bases.

2.2. Les obres presentades hauran de ser realitzades en versió original en català. Els diàlegs, les veus en off i retolacions originals han de ser en llengua catalana. Es podrà acceptar la participació d'obres que, per qüestions de llibertat creativa i amb la voluntat de reflectir la diversitat lingüística de la societat catalana, tinguin presència d'altres llengües, però en cap cas podrà ser superior al 20%.

2.3. Les obres presentades podran ser de ficció o no-ficció en qualsevol dels seus gèneres o subgèneres (incloent-hi l’animació i els gèneres experimentals). No s’admetran espots publicitaris, publireportatges ni clips de promoció musical.

2.4. La temàtica de les obres és lliure, però no s’acceptaran treballs que transmetin valors contraris a la Declaració Universal dels Drets Humans.

2.5. Les produccions presentades en l’edició de 2024 hauran d’haver estat fetes entre l’1 de gener de 2021 i l’octubre de 2023.


3. CATEGORIES

3.1. Hi ha dues categories:

A. Curtmetratges de ficció. Produccions audiovisuals de ficció d’una durada inferior a 30 minuts (crèdits inclosos).

B. Curtmetratges documentals. Produccions audiovisuals de no-ficció d’una durada màxima de 30 minuts (crèdits inclosos).


  

 
  

Découvrez les meilleurs films et festivals, en un seul clic

S’inscrire
Connexion