Mostra Internacional de Curtmetratges de Les Corts (2)

Les Corts International Short Film ExhibitionFechas Límite

26 oct 2023
Convocatoria

05 dic 2023
Festival Cerrado

31 may 2024
Fecha de notificación

11 jun 2024
14 jun 2024

Dirección

Travessera de les Corts, 131, 159,  08028, Barcelona, Barcelona, España


Descripción del festival
Festival de cortometrajes 15'<


Requisitos del festival
 Festival de cine
 Ficción
 Documental
 Animación
 Fantástico
 Terror
 Experimental
 Videoclip
 Otros
 Cualquier género
 Cualquier tema
 NO tiene tasa de inscripción
 Festival Internacional
 Ubicación física
 enero 2020
 Países de producción: Cualquiera
 Países de rodaje: Cualquiera
 Nacionalidad del Director/a: Cualquiera
 Óperas Primas 
 Proyectos Escolares 
 Cortometrajes  15'<
 Cualquier idioma
 Subtítulos 
Catalan Español
Compartir en Redes Sociales
 Facebook 
 Tweet
Photo of Mostra Internacional de Curtmetratges de Les Corts
Photo of Mostra Internacional de Curtmetratges de Les Corts
Photo of Mostra Internacional de Curtmetratges de Les Corts
Photo of Mostra Internacional de Curtmetratges de Les Corts

Español
Inglés


Inicio Festival: 11 junio 2024      Fin Festival: 14 junio 2024

CAT: La Mostra Internacional de Curtmetratges de Les Corts és un esdeveniment cinematogràfic organitzat pel Projecte de Recerca i ApS en Gestió Cultural de l'Institut Les Corts de Barcelona. Les projeccions es realitzaran al Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx de les Corts i a la plaça Comas sobre l'11 de juny de 2024. La Mostra atorgarà un premi del públic al millor curtmetratge de producció catalana i un premi del públic al millor curtmetratge de producció internacional. Els curtmetratges premiats, a més, seran programats (prèvia acceptació dels seus propietaris) en el cicle Pantalla Barcelona de l'Ajuntament de Barcelona al Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx i plaça Comas.


ESP: La Muestra Internacional de Cortometrajes de Les Corts es un evento cinematográfico organizado por el Proyecto de Investigación y ApS en Gestión Cultural del Instituto Les Corts de Barcelona.

Las proyecciones se realizarán en el Centro Cívico Josep Maria Trias i Peitx de les Corts el 11 de junio de 2024 y en la plaza Comas.

Los cortometrajes premiados, además, serán programados (previa aceptación de sus propietarios) en el ciclo Pantalla Barcelona del Ayuntamiento de Barcelona en el Centro Cívico Josep Maria Trias i Peitx y en la plaza Comas.

La Muestra contará con dos premios del público. Los cortometrajes de producción catalana optarán al premio del público al mejor cortometraje de producción catalana. Los cortometrajes de producción no catalana optarán al premio al mejor cortometraje internacional. Los premios consistirán en un trofeo y, gracias a la colaboración de la Muestra con el ciclo cinematográfico Pantalla Barcelona que el Ayuntamiento de Barcelona organiza en los Centros Cívicos de Barcelona, ​​los cortometrajes premiados serán proyectados en este ciclo, en sesiones del Centro Cívico Josep Maria Trias y Peitx. El mejor cortometraje de producción catalana será proyectado en el ciclo de verano 2024, al aire libre, y el mejor cortometraje de producción internacional será proyectado en el ciclo de otoño/invierno 2024-25.

BASES CATALÀ (en español más abajo)

El festival és obert a cineastes de tot el món. Qualsevol curtmetratge amb una durada màxima de 15 minuts i completat després de l'1 de gener de 2021 hi pot participar.

Els curtmetratges l'idioma original dels quals no sigui el català o l'espanyol han de tenir subtítols en català o espanyol.

INSCRIPCIÓ: La inscripció és gratuïta a través de la plataforma www.festhome.com El termini d'inscripció començarà l’26 de octubre i acabarà el 5 de desembre del 2023.

S'accepten curtmetratges de tota mena o gènere (ficció, documental, animació, experimental, etc.).

Els curtmetratges seleccionats rebran una notificació oficial per correu electrònic durant el mes de maig de 2024.

Les obres seleccionades es projectaran públicament durant la celebració de la Mostra, d'acord amb un calendari elaborat amb antelació. Les projeccions es realitzaran al Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx de les Corts el 11 de juny de 2024 i a la plaça Comas.

Les còpies de projecció s'han d'enviar a través d’internet, mitjançant enllaç amb opció de descàrrega activada de Vimeo o Drive, o transferència a través de plataformes com ara Filemail, WeTransfer, MyAirBridge, etc.

La mostra comptarà amb dos premis del públic. Els curtmetratges de producció catalana optaran al premi del públic al millor curtmetratge de producció catalana. Els curtmetratges de producció no catalana, optaran al premi al millor curtmetratge internacional. Els premis consistiran en un trofeu i, gràcies a la col·laboració de la Mostra amb el cicle cinematogràfic Pantalla Barcelona que l’Ajuntament de Barcelona organitza als Centres Cívics de Barcelona, els curtmetratges premiats seran projectats en aquest cicle, en sessions del Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx. El millor curtmetratge de producció catalana serà projectat al cicle d’estiu 2024, a l’aire lliure, i el millor curtmetratge de producció internacional serà projectat al cicle de tardor/hivern 2024-25.

L'organització podrà editar i utilitzar material imprès de les obres que s'hi exhibeixin (en l’elaboració del programa de la mostra, el cartell, etc.). Així mateix, podrà utilitzar un fragment audiovisual de l’obra (imatge, so, o ambdós) de l'obra amb fins de promoció als mitjans de comunicació i a les seves xarxes socials (en vídeos promocionals de la mostra).

Durant la celebració de la mostra, l'organització es reserva el dret de projectar les pel·lícules seleccionades a totes les sessions públiques que consideri oportunes. Els productors cediran els drets per a l'exhibició pública de les seves pel·lícules durant la celebració del festival sense cap cost per a aquest.

L´organització es reserva el dret de modificar parcialment o totalment aquestes bases en qualsevol moment. Tots els conflictes seran resolts per l’organització de la mostra.

La participació a la mostra implica l'acceptació total d'aquestes regles i termes.

BASES ESPAÑOL:

El festival está abierto a cineastas de todo el mundo. Cualquier cortometraje con una duración máxima de 15 minutos y completado después del 1 de enero de 2021 puede participar.

Los cortometrajes cuyo idioma original no sea el catalán o el español deben tener subtítulos en catalán o español.

INSCRIPCIÓN: La inscripción es gratuita a través de la plataforma www.festhome.com El plazo de inscripción empezará el 26 de octubre y terminará el 5 de diciembre de 2023.

Se aceptan cortometrajes de todo tipo o género (ficción, documental, animación, experimental, etc.).

Los cortometrajes seleccionados recibirán una notificación oficial por correo electrónico durante el mes de mayo de 2024.

Las obras seleccionadas se proyectarán públicamente durante la celebración de la Muestra, de acuerdo con un calendario elaborado con antelación. Las proyecciones se realizarán en el Centro Cívico Josep Maria Trias i Peitx de les Corts el 11 de junio de 2024 y en la plaza Comas.

Las copias de proyección deben enviarse a través de internet, mediante enlace con opción de descarga activada de Vimeo o Drive, o transferencia a través de plataformas como Filemail, WeTransfer, Myairbridge, etc.

La Muestra contará con dos premios del público. Los cortometrajes de producción catalana optarán al premio del público al mejor cortometraje de producción catalana. Los cortometrajes de producción no catalana optarán al premio al mejor cortometraje internacional. Los premios consistirán en un trofeo y, gracias a la colaboración de la Muestra con el ciclo cinematográfico Pantalla Barcelona que el Ayuntamiento de Barcelona organiza en los Centros Cívicos de Barcelona, ​​los cortometrajes premiados serán proyectados en este ciclo, en sesiones del Centro Cívico Josep Maria Trias y Peitx. El mejor cortometraje de producción catalana será proyectado en el ciclo de verano 2024, al aire libre, y el mejor cortometraje de producción internacional será proyectado en el ciclo de otoño/invierno 2024-25.

La organización podrá editar y utilizar material impreso de las obras que se exhiban (en la elaboración del programa de la muestra, el cartel, etc.). Asimismo, podrá utilizar un fragmento audiovisual de la obra (imagen, sonido, o ambos) de la obra con fines de promoción en los medios de comunicación y en sus redes sociales (en vídeos promocionales de la muestra).

Durante la celebración de la muestra, la organización se reserva el derecho de proyectar las películas seleccionadas en todas las sesiones públicas que considere oportunas. Los productores cederán los derechos para la exhibición pública de sus películas durante la celebración del festival sin costo alguno para el mismo.

La organización se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente estas bases en cualquier momento. Todos los conflictos serán resueltos por la organización de la muestra.

La participación en la muestra implica la aceptación total de estas reglas y términos.

  

 
  

Descubre grandes películas y festivales, a solo un clic

Registrarse
Acceder