Grand OFF - World Independent Film Awards ()Deadlines

01 Jul 2020
Call for entries

16 Aug 2020
Festival closed

24 Nov 2020
Notification date

23 Nov 2020
30 Nov 2020

Address

Puławska 61,  02-595, Warsaw, Warsaw, Poland


Festival description
Short film festival >1' 45'<


Festival requirements
 Film festival
 Fiction
 Documentary
 Animation
 Fantastic
 Terror
 Experimental
 Music Video
 Other
 Any Genre
 Any Theme
 Does NOT have submission fees
 International Festival
 Physical Location
 January 2018
 Production countries: Any
 Shooting countries: Any
 Director nationalities: Any
 Debut Films 
 School projects 
 Short Films  >1' 45'<
 Any language
 Subtitles 
English
Share on Social Networks
 Facebook 
 Tweet

Photo of Grand OFF - World Independent Film Awards
Photo of Grand OFF - World Independent Film Awards

Photo of Grand OFF - World Independent Film Awards
Photo of Grand OFF - World Independent Film Awards

English


Festival start: 23 November 2020      Festival end: 30 November 2020

Grand OFF - World Independent Film Awards is the most important initiative promoting independent cinema in Poland and one of the most important cultural events related to independent cinema in the world. The mission of Grand OFF is to put independent cinema in the spotlight that both films and their makers deserve. This goal is achieved by a meticulous process of nominating submitted movies by the members of Grand OFF Jury, representing cinema professionals from 24 countries. This procedure culminates in a festive award ceremony, taking place in Warsaw since 2006 and attended each time by 400 distinguished representatives of the cinema world. A week later the awarded films are presented in more than 50 Polish cities.

Grand OFF is after all, a gate to the magical world of independent cinema, where all cinema connoisseurs, sophisticated audience and cinema professionals are welcome!

Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata to Konkurs przyjmujący zgłoszenia filmów przez:

• niezależnych filmowców i kluby filmowe
• członków Kapituły Jury
• dyrektorów festiwali partnerskich

Nominacje do nagrody
Selekcji dokonuje powołana w tym celu Komisja Konkursowa w Warszawie.
Dodatkowo, członkowie Kapituły mają prawo do zgłoszenia filmu do nominacji,
który musi zostać zaakceptowany przez członków Komisji.

§1
Zgłoszenie chęci udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad określonych
w niniejszym regulaminie.

§2
Wszystkie zgłoszenia są bezpłatne. Akceptujemy wszystkie gatunki filmowe.

§3
Przyjmujemy filmy:
• ukończone po 1 stycznia 2018 r.
• stworzone bez profesjonalnego wsparcia podczas produkcji (z wyjątkiem
wsparcia ze stron szkół filmowych i artystycznych)
• których czas trwania nie przekracza 45 minut.

§4
Materiał filmowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniami
mechanicznymi. Jeżeli ta zasada nie zostanie zachowana, film może zostać
zdyskwalifikowany ze względu na zniszczenia mechaniczne.

§5
Materiał filmowy powinien być oznaczony następującymi danymi: autor,
oryginalny tytuł filmu, tytuł filmu po angielsku, czas trwania, e‐mail, telefon
kontaktowy. Wszystkie filmy muszą posiadać napisy w języku angielskim.

§6
Film wraz z wypełnionym oraz podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym
(dostępnym na oficjalnej stronie festiwalu: www.grandoff.eu) musi zostać
przesłany do 16 sierpnia 2019 r., pod następujący adres:
Grand OFF Fundacja Cinema Art
ul. Puławska 61
Warszawa 02‐595
Polska
Filmy bez odpowiednio wypełnionego oraz podpisanego Formularza
Zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę w Konkursie!

§7
Zgłaszając film, autor wyraża zgodę na wyświetlanie filmu podczas oficjalnej Gali
Nagród Grand OFF oraz podczas wszelkich innych pokazów promujących Grand
OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata. Ponadto, uczestnik wyraża zgodę
na wykorzystanie do 60 sekund wyselekcjonowanego przez Organizatorów
materiału filmowego w celach promocyjnych.

§8
Zgłaszając film, uczestnik deklaruje, że jest właścicielem majątkowych i osobistych
praw autorskich danego dzieła. Uczestnik w pełni odpowiada za ten aspekt
zgłoszenia. Festiwal zachowuje prawo do odrzucenia zgłoszeń na podstawie
rozpoznania pogwałcenia praw autorskich.

§9
Grand OFF zachowuje prawo do opublikowania w katalogu festiwalu adresu
mailowego oraz numeru telefonu autora oraz dystrybutora filmu wybranego do
programu. Dane osobowe autora filmu mogą także zostać wykorzystane w celach
promocyjnych w telewizji, Internecie, prasie i radiu.

Procedura selekcji oraz nagrody Grand Off Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy
Świata

§10
Nagrody Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata przyznawane są w
następujących kategoriach: reżyseria, scenariusz, zdjęcia, montaż, aktor, aktorka,
film fabularny, film dokumentalny, scenografia i kostiumy, film animowany oraz
film polski. Lista nominowanych filmów zostanie opublikowana na stronie
festiwalu ( www.grandoff.eu ) do 30 września 2020r.

§11
Zgłoszone filmy zostaną ocenione przez profesjonalną Komisję Konkursową, która
dokona nominacji w odpowiednich kategoriach. Następnie członkowie Kapituły
(ponad 70 profesjonalistów w dziedzinie filmu z 25 krajów z całego świata)
wybiorą najlepsze filmy spośród nominowanych.

§12
Autorzy nominowanych filmów są zapraszani do Warszawy na Galę Wręczenia
Nagród. Organizatorzy zapewnią nocleg oraz program przez cztery dni festiwalu
Grand OFF. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

§13
Autorzy filmów pokrywają koszty wysłania materiału filmowego do biura Grand
OFF. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych filmów. Wszystkie nadesłane filmy
należą do archiwum organizatorów.

§14
Dane techniczne:
• elektroniczna kopia filmu na płycie (format DVD i autostart) DVD (PAL) lub
miniDv ‐format 4:3 lub 16:9 lub 4K
• napisy w języku angielskim
• lista dialogowa

Na jednej płycie DVD nagrać można tylko jeden film. DVD powinno być oznaczone
w następujący sposób: oryginalny tytuł, tytuł po angielsku, reżyser, czas trwania,
adres e‐mail oraz telefon kontaktowy.

§15
Autorzy nominowanych filmów są zobowiązani przesłać do dnia 15 października
2020 r.:

• film w jakości DVD, Blu-Ray, DCP przeznaczony do kinowych pokazów
• zwiastun filmu (jeżeli istnieje)
• opis filmu
• dwa fotosy z filmu w formacie .jpg (czarno‐białe lub kolorowe)
• zdjęcie nominowanego artysty
• angielskie napisy

W razie wszelakich wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt:submission@grandoff.eu

  

 
  

Discover great films & festivals, one click away

Register
Login