NAFF - Neum Animated Film Festival (15)Dates limites

15 oct. 2019
Appel à Inscriptions

20 avril 2020
Date limite finale

16
jours

28 juin 2020
Date de notification

27 juin 2020
02 juil. 2020

Adresse

Agava 8,  88390, Neum, Hercegovina, Bosnia and Herzegovina


Description du Festival
Animation
Festival d court métrage >3' 15'<


European Animation Awards Qualifier festival logo festival de qualification
Exigences du Festival
 Festival de cinéma
 Fiction
 Documentaire
 Animation
 Fantastique
 Terreur
 Experimental
 Music Video
 Autres
 Tous les genres
 Tous les thèmes
 N’a pas de frais de d’inscription
 Festival International
 Lieu physique
 octobre 2015
 Pays de production: Tout
 Pays de tournage: Tout
 Nationalités des directeurs: Tout
 Premiers Films 
 Projets scolaires 
 Courts-métrages  >3' 15'<
 Toutes langues
 Sous-titres 
English
Partager sur les réseaux sociaux
 Facebook 
 Tweet

Photo of NAFF - Neum Animated Film Festival
Photo of NAFF - Neum Animated Film Festival

Photo of NAFF - Neum Animated Film Festival
Photo of NAFF - Neum Animated Film Festival

English
French ML


Début du Festival: 27 juin 2020      Fin du Festival: 02 juillet 2020

Les appels d'offres sont invités pour le Festival du film d'animation de Neum 2020.Les appels d'offres sont invités pour la participation à la partie Compétition du festival du film d'animation de Neum 2020. La date limite est le 15.04.2020. Le Festival du film d'animation de Neum aura lieu du 27.06 au 02.07.2020. à NeumLes films d'animation (durée 15 minutes) peuvent participer. Auteur peut rapporter 3 films. Les films qui propagent le racisme et la pornographie n'entreront pas dans le programme de compétition. Toutes les inscriptions doivent remplir ensuite : 1. Film DVD 2. Formulaire d'inscription rempli et signé 3. Photographie et biographie du réalisateur 4. 3 photos du film (minim.) 5. Déclaration de l'auteur s'il est prêt à travailler avec des enfants pendant le camp.

Trinaesti Međunarodni Festival Animiranog Filma NAFF 2020

Le 15ème Festival International du Film d'Animation NAFF 2020RÈGLES
PRAVILNIK
Krajnji rok za slanje prijava i Kopija:15.04.2020/Délai : 15.04.2020.

www.naff.ba

Stepenište agava 8, 88390 Neum, Bosna i HercegovinaI : OPćE POSTAVKE

NAFF je samostalni pravni subjekt koji svojim djelovanjem teži propagiranju animiranog filma među omladinom BiH kao i među njihovim vršnjacima iz drugih zemalja.Cilj mu je kroz kreativne susrete i suradnju mladih pozitivno utjecati na

razvoj filmske industrije i kulture.II : SUDJELOVANJE1. Pravo učešća imaju animirani filmovi ne duži od 15 min.2. Autor može prijaviti tri filma proizvedena u zadnje tri godine.3. Programme U konkurencije ne ulaze filmovi koji promiču rasizam ili pornografiju.III : DATUMI

Datum festivala : od 27.06.2020. faire 02.07.2020.Rok prijave : 15.04.2020.IV : PRIJAVE

Sve prijave moraju sadržavati slijedeće :1. Film DVD

2. Ispunjenu i potpisanu prijavnicu

3. Fotografiju i biografiju redatelja

4. Fotografiju iz filma

5. Izjava autora da li je voljan raditi sa djecom tijekom trajanja kampa.Vašim potpisom na prijavnici ovlašćujete festival za korištenje i objavljivanje svih navedenih materijala u katalogu

festivala.V : PROJEKCIJE

Broj festivalskih projekcija svakoga filma kreće se od jedne do dvije dnevno.svi odabrani filmovi bit će prikazani u

originalnoj verziji.VI : ŽIRI I NAGRADE

1. Grand Prix

2. Najbolja 2D animacija

3. Najbolja 3D animacija

4. Najbolja animacija glina - lutke

5. Najbolja glazba

6. Najbolji Studentski film

7. Nagrada za likovnost

8. Nagrada gledateljaVII : OBRADA FILMOVA

Ukoliko filmovi dolaze van teritorije bivše Jugoslavije, a praćeni su dijalozima ili spikerskim komentarom, moraju biti

titlovani na engleski jezik.VIII : PUTOVANJE I SMJEŠTAJ

Autori čiji su filmovi ušli u selekciju, pozivaju se da budu gosti festivala tijekom cijelog njegovog trajanja. U tom slučaju festival pokriva troškove smještaja i prehrane za jednog predstavnika po filmu. Putne troškove autori snose sami.

  

 
  

Découvrez les meilleurs films et festivals, en un seul clic

S’inscrire
Connexion