NAFF - Neum Animated Film Festival (15)Prazos

15 Out 2019
Convocatória

20 Abr 2020
Prazo final

16
dias

28 Jun 2020
Data de Notificação

27 Jun 2020
02 Jul 2020

Endereço

Agava 8,  88390, Neum, Hercegovina, Bosnia and Herzegovina


Descrição do festival
Animação
Festival de curtas-metragens >3' 15'<


European Animation Awards Qualifier festival logo festival qualificador
Requisitos do festival
 Festival de Cinema
 Ficção
 Documentário
 Animação
 Fantástico
 Terror
 Experimental
 Music Video
 Outro
 Qualquer gênero
 Qualquer tema
 SEM taxas de envio
 Festival Internacional
 Localização física
 Outubro 2015
 Países de produção: Qualquer um
 Países de gravação: Qualquer um
 Nacionalidades do diretor: Qualquer um
 Filmes de estréia 
 Projetos escolares 
 Curtas-metragens  >3' 15'<
 Todos os idiomas
 Legendas 
English
Compartilhar em Redes Sociais
 Facebook 
 Tweet

Photo of NAFF - Neum Animated Film Festival
Photo of NAFF - Neum Animated Film Festival

Photo of NAFF - Neum Animated Film Festival
Photo of NAFF - Neum Animated Film Festival

English
Portuguese ML


Início do Festival: 27 Junho 2020      Fim do Festival: 02 Julho 2020

As propostas são convidadas para o Festival de Cinema de Animação Neum 2020.As propostas são convidadas para a participação no concurso Parte do festival Neum Animated Film 2020. O prazo é antil 15.04.2020. O Festival de Cinema de Animação Neum terá lugar de 27.06. até 02.07.2020. em NeumFilmes animados (duração 15 minutos) podem participar. Autor pode relatar 3 filmes. Filmes que propagandizam racismo e pornografia não entrarão no programa de competição. Todos os registros devem cumprir o próximo: 1. Filme de DVD 2. Formulário de entrada preenchido e assinado 3. Fotografia e biografia do diretor 4. 3 fotos de filme (minim.) 5. Declaração do autor se ele estiver disposto a trabalhar com crianças durante o acampamento.

Trinaesti Međunarodni Festival Animiranog Filma NAFF 2020

15º Festival Internacional de Cinema de Animação NAFF 2020
REGRAS PRAVILNIK
Krajnji rok za slanje prijava i Kopija:15.04.2020/Deadline: 15.04.2020.

www.naff.ba

Stepenište agava 8, 88390 Neum, Bósna i HerzegovinaI: OPćE POSTAVKE

NAFF je samostalni pravni subjekt koji svojim djelovanjem teži propagiranju animiranog filma među omladinom BiH kao i među njihovim vršnjacima iz drugih zemalja.Cilj mu je kroz kreativne susrete i suradnju mladih pozitivno utjecati na

razvoj filmske industrije i kulture.II: SUDJELOVANJE1. Pravo učešća imaju animirani filmovi ne duži od 15 min.2. Autor može prijaviti tri filma proizvedena u zadnje tri godine.3. U programa konkurencije ne ulaze filmovi koji promiču rasizam ili pornografiju.III: DATUMI

Datum festivala: od 27.06.2020. do 02.07.2020.Rok prijave: 15.04.2020.IV: PRIJAVE

Sve prijave moraju sadržavati slijedeće:1. Filma
DVD
2. Ispunjenu i potpisanu prijavnicu

3. Fotografiju i biografiju redatelja

4. Fotografiju iz filma

5. Izjava autora da li je voljan raditi sa djecom tijekom trajanja kampa.Vašim potpisom na prijavnici ovlašćujete festival za korištenje i objavljivanje svih navedenih materijala u katalogu

Festivala.V: PROJEKCIJE

Broj festivalskih projekcija svakoga filma kreće se od jedne do dvije dnevno.Svi odabrani filmovi bit će prikazani u

Originalnoj Verziji.VI: ŽIRI I NAGRADE

1. Grande Prémio

2. Najbolja 2D animacija

3. Najbolja 3D animacija

4. Najbolja animacija glina - lutke

5. Najbolja glazba

6. Najbolji Studentski filme

7. Nagrada za likovnost

8. Nagrada gledateljaVII: OBRADA FILMOVA

Ukoliko filmovi dolaze van teritorije bivše Jugoslavije, um praćeni su dijalozima ili spikerskim komentarom, moraju biti

Titlovani na engleski jezik.VIII: PUTOVANJE I SMJEŠTAJ

Autori čiji su filmovi ušli u selekciju, pozivaju se da budu gosti festivala tijekom cijelog njegovog trajanja. U tom slučaju festival pokriva troškove smještaja i prehrane za jednog predstavnika po filmu. Putne troškove autori snose sami.

  

 
  

Descubra grandes filmes e festivais, um clique de distância

Registrar
Login