NAFF - Neum Animated Film Festival (18)Prazos

25 Out 2022
Convocatória

15 Abr 2023
Prazo final

14
dias

15 Jun 2023
Data de Notificação

26 Ago 2023
30 Ago 2023

Endereço

Agava 8,  88390, Neum, Hercegovina, Bosnia and Herzegovina


Descrição do festival
Animação
Festival de curtas-metragens 15'<


European Animation Awards Qualifier festival logo festival qualificador
Requisitos do festival
 Festival de Cinema
 Ficção
 Documentário
 Animação
 Fantástico
 Terror
 Experimental
 Music Video
 Outro
 Qualquer gênero
 Qualquer tema
 SEM taxas de envio
 Festival Internacional
 Localização física
 Outubro 2015
 Países de produção: Qualquer um
 Países de gravação: Qualquer um
 Nacionalidades do diretor: Qualquer um
 Filmes de estréia 
 Projetos escolares 
 Curtas-metragens  15'<
 Todos os idiomas
 Legendas 
English
Compartilhar em Redes Sociais
 Facebook 
 Tweet

Photo of NAFF - Neum Animated Film Festival
Photo of NAFF - Neum Animated Film Festival

Photo of NAFF - Neum Animated Film Festival
Photo of NAFF - Neum Animated Film Festival

English
Portuguese ML


Início do Festival: 26 Agosto 2023      Fim do Festival: 30 Agosto 2023

As licitações estão convidadas para o Neum Animated Film Festival 2022.

As licitações estão convidadas para a participação na parte da competição do festival de cinema animado Neum 2022. O prazo é até 01.04.2022. O Festival de Cinema Animado Neum acontecerá de 26.06. até 02.07.2022. em Neum

Filmes animados (duração de 15 minutos) podem participar. O autor pode reportar 3 filmes. Filmes que propagandam racismo e pornografia não entrarão no programa de competição. Todas as inscrições devem ser preenchidas a seguir: arquivo 1.HD do filme 2. Formulário de inscrição preenchido e assinado 3. Fotografia e biografia do diretor 4. 3 fotos do filme (mínimo) 5. Declaração do autor se ele estiver disposto a trabalhar com crianças durante o acampamento.

Sedamnaesti Međunarodni Festival Animiranog Filma NAFF 2023

O 18º Festival Internacional de Cinema de Animação NAFF 2023


REGRAS DE PRAVILNIK

Krajnji rok za slanje prijava i kopija: 15.04.2023/Deadline:15.04.2023.
www.naff.ba
Stepenište Lagava 8, 88390 Neum, Bósnia e Herzegovina


I: OPĆE POSTAVKE


NAFF je samostalni pravni subjekt koji svojim djelovanjem teži propagiranju animiranog filma među omladinom BiH kao i među njihovim vršnjacima iz drugih zemalja.

Cilj mu je kroz kreativne susrete i suradnju mladih pozitivno utjecati na razvoj filmake industrije i cultura.


II: SUDJELOVANJE


1. Pravo učešća imaju animirani filmovi ne duži od 15 min.

2. Autor može prijaviti tri filma proizvedena u zadnje tri godine.

3. U program konkurencije ne ulaze filmovi koji promiču rasizam ili pornografiju.


III: DATUMI


Datum festivala: de 26.08.2023. e 30.08.2023.

Primavera do quarto: 15.04.2023.


IV: PRIJAVE


Sve prijave moraju sadržavati slijedeće:

1. filmes em HD

2. Ispunjenu i potpisanu prijavnicu

3. Fotografia e biografia redatelja

4. Fotografiju is filma

5. Izjava autora da li je voljan raditi sa djecom tijekom trajanja kampa.

Vašim potpisom na prijavnici ovlašćujete festival za korištenje i objavljivanje svih navedenih materijala u katalogu
festivais.


V: PROJETO


Broj festivalskih projekcija svakoga filma kreće se od jedne di dvije dnevno.Svi odabrani filmovi bit će prikazani u
original não verziji.


VIA: ŽIRI I NAGRADE


1. Grande Prêmio

2. Melhor animação 2D

3. Melhor animação 3D

4. Nambolja animacija blina - lutke

5. Najbolja glazba

6. Filme de esqui para estudantes de Najbolji

7. Nagrada a likovnost

8. Nagrada glédatelja


VII: OBRADA FILMOVA


Ukoliko filmovi dolaze van teritorije bivše Jugoslavije, a praćeni su dijalozima ili spikerskim komentarom, moraju biti
titlovani na engleski jezik.


VIII: PUTOVANJE I SMJEŠTAJ


Autori čiji su filmovi ušli u selekciju, pozivaju se da budu gosti festivala tijekom cijelog njegovog trajanja. U tom slučaju festival pokriva troškove smještaja i prehrane za jednog predstavnika po filmu. Putne troškove autori snose sami.

  

 
  

Descubra grandes filmes e festivais, um clique de distância

Registrar
Login