Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας ΑΓΩΝ

Athens, Greece

Logo of AGON, International Archaeological Film Festival

Deadline
20 Dec 2021


Published: 22 Nov 2021
 Does NOT have submission fees
Short films
Feature films


Director Memi Spyratou, who inspired and established the International Archaeological Film Festival- AGON, and Dimitris Komninos, Art Director of the urban non-profit company “Odyssey – Cultural Events”, in collaboration with the Hellenic Film Archive and the Hellenic Department of the International Council of Museums (ICOM), announce the 11th International Archaeological Film Festival – AGON, under the thematic title “Ecumenical Community“.

The thematic of the festival is archeology in the broad sense of the word: Antiquity, Middle Ages, folk arts, traditions, industrial archeology, cultural heritage, the recording of every world that is by norm getting lost, in other words, the today that becomes the archeology of tomorrow, bringing in contact people, not only from Greece but also from all over the world, people-dreamers of a better life.


International Festival

Short film festival

Feature film festival


 Documentary


Photo of Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας ΑΓΩΝ
Photo of Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας ΑΓΩΝ
Photo of Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας ΑΓΩΝ
Photo of Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας ΑΓΩΝ 
Share on Social Networks