FesOh!Curt - Festival De Curtmetratges De Nules (6)

FesOh!Curt - Nules Film FestivalFechas Límite

02 oct 2023
Convocatoria

05 nov 2023
Festival Cerrado

23 nov 2023
Fecha de notificación

24 sep 2023
25 nov 2023

Dirección

Plaça Major, 2,  12520, Nules, Castelló, España


Descripción del festival
Festival de cortometrajes 15'<


Requisitos del festival
 Festival de cine
 Ficción
 Documental
 Animación
 Fantástico
 Terror
 Experimental
 Videoclip
 Otros
 Cualquier género
 Cualquier tema
 NO tiene tasa de inscripción
 Festival Internacional
 Ubicación física
 enero 2022
 Países de producción: Cualquiera
 Países de rodaje: Cualquiera
 Nacionalidad del Director/a: Cualquiera
 Óperas Primas 
 Proyectos Escolares 
 Cortometrajes  15'<
 Cualquier idioma
 Subtítulos 
Español
Compartir en Redes Sociales
 Facebook 
 Tweet

Photo of FesOh!Curt - Festival De Curtmetratges De Nules
Photo of FesOh!Curt - Festival De Curtmetratges De Nules

Photo of FesOh!Curt - Festival De Curtmetratges De Nules
Photo of FesOh!Curt - Festival De Curtmetratges De Nules

Español
Inglés


Inicio Festival: 24 septiembre 2023      Fin Festival: 25 noviembre 2023

VER ESPAÑOL ABAJO

El FESOHCURT és, amb aquesta 6a edició, un referent al món dels festivals, ja que vol contribuir al foment de l’ús del valencià a través de l'laboració de curtmetratges; per això, la llengua d’almenys el 50% dels curtmetratges ha de ser el valencià (en qualsevol de les seues variants dialectals).

*****************************************

El FESOHCURT es, con esta 6ª edición, un referente en el mundo de los festivales, ya que quiere contribuir al fomento del uso del valenciano a través de la elaboración de cortometrajes; por eso, la lengua de al menos el 50% de los cortometrajes será el valenciano (en cualquiera de sus variantes dialectales).

VER ESPAÑOL ABAJO

· Premi al millor curtmetratge: guardó i 700 €
· Premi al millor curtmetratge en altres llengües: guardó i 400 €.
· Premi al millor curtmetratge vot del públic: guardó i 400 €.
· Premi al millor curtmetratge de les comarques de Castelló: guardó i 300 €.
· Premi al millor curtmetratge rodat a Nules: guardó i 200 €.
· Premi a la millor interpretació en valencià: guardó i 200 €.
· Premi a la millor direcció d'art de tècnic valencià/na, : guardó i 100 €.
· Premi al millor maquillatge/vestuari de tècnic valencià/na: guardó i 100 €.
· Premi a la millor fotografia de tècnic valencià/na: guardó i 100 €.


*****************************************

· Premio al mejor cortometraje: galardón y 700 EUR
· Premio al mejor cortometraje en otros lenguas: galardón y 400 EUR.
· Premio al mejor cortometraje voto del público: galardón y 400 EUR.
· Premio al mejor cortometraje de las comarcas de Castellón: galardón y 300 EUR.
· Premio al mejor cortometraje rodado en Nules: galardón y 200 EUR.
· Premio a la mejor interpretación en valenciano: galardón y 200 EUR.
· Premio a la mejor dirección de arte de técnico valenciano/a: galardón y 100 EUR.
· Premio al mejor maquillaje/vestuario de técnico valenciano/a: galardón y 100 EUR.
· Premio a la mejor fotografía de técnico valenciano/a: galardón y 100 EUR.

VER ESPAÑOL ABAJO

El Comitè coordinador del “FESOHCURT – Festival de Curtmetratges de Nules”, per acord unànime pres en la reunió celebrada el 10-09-2023, convoca el concurs de la cinquena edició i estableix les BASES que l’han de regir:

1. La 6a edició del festival tindrà lloc a la localitat de Nules, els dies 24 i 25 de novembre de 2023 al Teatre Alcázar. A més, hi haurà presentació del festival al municipi de Xilxes el 24 de octubre de 2023. És un festival generalista i competitiu.

2. El FESOHCURT vol contribuir al foment de l’ús del valencià a través de l’elaboració de curtmetratges; per això, la llengua d’almenys el 50% dels curtmetratges seleccionats ha de ser el valencià (en qualsevol de les seues variants dialectals). Tot i això, els curtmetratges en altres llengües també hi podran participar.

3. Pot participar-hi qualsevol persona o entitat jurídica, de forma individual o col·lectiva, sense cap límit d’edat, amb curtmetratges de qualsevol gènere. Cada persona realitzadora, productora i/o directora pot inscriure un màxim de dues obres. Les produccions han d’haver estat realitzades amb posterioritat a l’1 de gener de 2022.

4. El tema i el gènere de les produccions és lliure; es prioritzarà la qualitat i la creació de tendències com a objectiu prioritari.

5. Els curtmetratges hauran de ser (tot i que no estarà limitat) ficció, animació i/o documental. Hauran de tindre una durada màxima de 15 minuts. Excepcionalment, el comitè organitzador podrà acceptar obres d’una durada superior si així ho considera.

6. El procés d’inscripció és pot fer a través de la plataforma Festhome:
https://festhome.com/festival/fesohcurt

7. La inscripció és gratuïta. El termini d’inscripció i de recepció de produccions s'inicia el 2 d'octubre de 2023 i finalitza el 5 de novembre de 2023. Les obres que arriben amb data d’expedició posterior no seran acceptades.

8. No seran admeses les obres de caràcter publicitari, ni aquelles que utilitzen material no original en més d’un 10% de la totalitat de l’obra. Tampoc seran acceptades les obres que no tinguen la qualitat tècnica necessària per a una correcta visualització.

9. El Comitè coordinador realitzarà una selecció prèvia de les obres presentades. Aquesta decisió serà comunicada a la persona responsable de cadascuna de les produccions seleccionades. La SELECCIÓ OFICIAL es farà pública a les xarxes socials a partir del 19 de novembre de 2023. Els responsables de les produccions seleccionades hauran de trametre un correu a fesohcurt@gmail.com amb el títol de la producció com assumpte adjuntant dos o més fotogrames de la pel·lícula que podran utilitzar-se com a material promocional del festival, així com una breu fitxa tècnica amb les dades de l’equip de producció. També hi hauran d’incloure un enllaç descarregable amb la còpia de projecció en format .mp4 (H264) i qualitat HD (1920x1080).

10. Els participants menors de 18 anys hauran de comptar amb l’autorització dels seus representants legals.

11. Els autors o autores hauran d'assegurar-se prèviament que el contingut de la seua obra no infringisca els drets de la propietat intel·lectual o altres drets de tercers, i exoneraran al Comitè coordinador de qualsevol responsabilitat legal.

12. Les produccions seleccionades integraran la SECCIÓ OFICIAL, i seran projectades públicament durant els dies del Festival, entenent que els seus autors o productores n’autoritzen la projecció. Així mateix, la organització es reserva el dret de poder utilitzar les produccions de manera promocional i/o amb posterioritat per a ser projectades en vídeos i esdeveniments promocionals del festival.

13. Un Jurat designat pel Comitè coordinador i integrat per un mínim de 4 persones, decidirà els premis de la SECCIÓ OFICIAL. El Jurat estarà constituït per professionals de reconegut prestigi en el sector de la comunicació audiovisual i la cultura.

14. Els treballs rodats a la Província de Castelló optaran a ser seleccionats, també, en la categoria “Premi al Millor Curtmetratge de les comarques de Castelló”, i en conseqüència podran optar al premi establert per a aquesta modalitat.

15. Els treballs rodats total o parcialment a Nules, Mascarell o les Platges de Nules, optaran a ser seleccionats, també, en la categoria “Premi al Millor Curtmetratge rodat a Nules”, i en conseqüència podran optar al premi establert per a aquesta modalitat.

16. Els treballs rodats en altres llengües, optaran a ser seleccionats com a “Premi a Millor Curtmetratge en altres llengües”.

17. Tots els treballs optaran al premi del vot del públic.

18. A més, s’establirà un premi a la millor interpretació en valencià.

19. Finalment, s’establiran els premis tècnics a direcció d'art, maquillatge/vestuari i fotografia. Per poder optar a aquests premis els respectius autors i autores hauran de ser nascuts o residents a la Comunitat Valenciana.

20. S’estableixen, doncs, nou premis, patrocinats per l’Ajuntament de Nules:

· Premi al millor curtmetratge: guardó i 700 €
· Premi al millor curtmetratge en altres llengües: guardó i 400 €.
· Premi al millor curtmetratge vot del públic: guardó i 400 €.
· Premi al millor curtmetratge de les comarques de Castelló: guardó i 300 €.
· Premi al millor curtmetratge rodat a Nules: guardó i 200 €.
· Premi a la millor interpretació en valencià: guardó i 200 €.
· Premi a la millor direcció d'art de tècnic valencià/na, : guardó i 100 €.
· Premi al millor maquillatge/vestuari de tècnic valencià/na: guardó i 100 €.
· Premi a la millor fotografia de tècnic valencià/na: guardó i 100 €.

21. El Jurat tindrà la potestat de deixar desert el premi o els premis que considere oportuns, així com atorgar una menció especial per a ressaltar aspectes tècnics i artístics d'alguna de les pel·lícules en competició. Les seues decisions seran inapel·lables.

22. Els pagaments dels premis seran sotmesos a les retencions corresponents.

23. Les empreses productores accepten que, en el cas d’obtenir algun dels premis atorgats, podran incloure una referència escrita a la concessió del premi a l’inici de les còpies de la pel·lícula que distribuisquen per a l’exhibició en sales comercials i/o en certàmens audiovisuals, així com en el material informatiu i promocional imprès. El Comitè coordinador facilitarà la imatge del palmarès als guanyadors.

24. La cerimònia de cloenda i el lliurament de premis de totes les categories tindrà lloc el dissabte 25 de novembre de 2023, al Teatre Alcázar de Nules.

25. Els premiats tenen l’obligació d’assistir a la cerimònia a recollir el premi, a excepció d’un motiu excepcional i justificable (per exemple, per raons de llunyania), on haurien de fer un vídeo per a ser projectat durant la cerimònia d’entrega de premis. En cas de no assistir i no justificar l’absència, el premi s’entregarà al segon millor curtmetratge de la categoria.

26. La participació en aquest Festival implica la cessió dels drets de difusió de les imatges enviades dins de l'àmbit del propi Festival, que quedaran arxivades per l'organització si es considera oportú i de mutu acord amb els propietaris de l'obra. Cas que el Treball seleccionat estiga adherit a SGAE o una altra entitat de gestió de drets d'autor, s'haurà de presentar al Festival el corresponent certificat d'adhesió. Sense aquest certificat no s'assumirà cap obligació per part del Festival.

27. Qualsevol qüestió que aparega durant el festival, no contemplada en les BASES, serà decidida pel Comitè coordinador. La participació en el festival implica l'acceptació d’aquestes BASES.*******************************************

El Comité coordinador del "FESOHCURT - Festival de Cortometrajes de Nules", por acuerdo unánime tomado en la reunión celebrada el 10-09-2023, convoca el concurso de la cuarta edición y establece las BASES por las que se rige:

1. La 6ª edición del festival tendrá lugar en la localidad de Nules, los días 24 y 25 de noviembre de 2023 en el Teatro Alcázar. Además, habrá una presentación del festival en Xilxes el 24 de octubre de 2023. Es un festival generalista y competitivo.

2. El FESOHCURT quiere contribuir al fomento del uso del valenciano a través de la elaboración de cortometrajes; por ello, la lengua de al menos el 50% de los cortometrajes debe ser el valenciano (en cualquiera de sus variantes dialectales). Aun así, los cortometrajes en otras lenguas pueden participar aún en el festival.

3. Puede participar cualquier persona o entidad jurídica, de forma individual o colectiva, sin ningún límite de edad, con cortometrajes de cualquier género. Cada persona realizadora, productora y/o directora puede inscribir un máximo de dos obras. Las producciones se deben haber realizado con posterioridad al 1 de enero de 2022.

4. El tema y el género de las producciones es libre; se priorizará la calidad y la creación de tendencias como objetivo prioritario.

5. Los cortometrajes deberán ser (aunque no estará limitado) ficción, animación y/o documental. Deberán tener una duración máxima de 15 minutos. Excepcionalmente, el comité organizador podrá aceptar obras de duración superior si así lo considera.

6. El proceso de inscripción es a través de la plataforma Festhome: https://festhome.com/festival/fesohcurt

7. La inscripción es gratuita para cortos nacionales. El plazo de inscripción y de recepción de producciones se inicia el 2 de octubre de 2023 y finaliza el 5 de noviembre de 2023. Las obras a que lleguen con fecha de expedición posterior no serán aceptadas.

8. No serán admitidas las obras de carácter publicitario, ni aquellas que utilicen material no original en más de un 10% de la totalidad de la obra. Tampoco serán aceptadas las obras que no tengan la calidad técnica necesaria para una correcta visualización.

9. El Comité coordinador realizará una selección previa de las obras presentadas. Esta decisión será comunicada a cada productor y/o director de cada una de las producciones seleccionadas.
a) La SELECCIÓN OFICIAL se hará pública a las redes sociales a partir del 19 de noviembre de 2023.
b) Los responsables de las producciones seleccionadas deberán enviar un correo a fesohcurt@gmail.com con el título de la producción como asunto adjuntando dos o más fotogramas de la película que podrán utilizarse como material promocional del festival, así como una breve ficha técnica con las datos del equipo de producción. También tendrán que incluir un enlace descargable con la copia de proyección en formato .mp4 (H264) y calidad HD (1920x1080).

10. Los participantes menores de 18 años deberán contar con la autoritzación de sus representantes legales.

11. Los autores o autoras tendrán que asegurarse previamente de que el contenido de su obra no infrinja los derechos de la propiedad intelectual u otros derechos de terceros, y exonerarán al Comité coordinador de cualquier responsabilidad legal.

12. Las producciones seleccionadas integrarán la SELECCIÓN OFICIAL, y serán proyectadas públicamente durante los días del Festival, entendiendo que sus autores o productoras autorizan la proyección. Asimismo, la organización se reserva el derecho de poder utilizar las producciones de manera promocional y/o con posterioridad para ser proyectadas en vídeos y acontecimientos promocionales del festival.

13. Un Jurado designado por el Comité coordinador e integrado por un mínimo de 4 personas, decidirá los premios de la SELECCIÓN OFICIAL. El Jurado estará constituido por profesionales de reconocido prestigio en el sector de la comunicación audiovisual y la cultura.

14. Los trabajos rodados en la Provincia de Castellón optarán a ser seleccionados, también, en la categoría "Premio al Mejor Cortometraje de las comarcas de Castelló", y en consecuencia podrán optar al premio establecido para esta modalidad.

15. Los trabajos rodados total o parcialmente en Nules, Mascarell o las Playas de Nules, optarán a ser seleccionados, también, en la categoría "Premio al Mejor Cortometraje rodado en Nules", y en consecuencia podrán optar al premio establecido para esta modalidad.

16. Los trabajos rodados en otros lenguas, optarán a ser seleccionados como "Premio a Mejor Cortometraje en otras lenguas".

17. Todos los trabajos optarán al premio del voto del público.

18. Además, se establecerá un premio a la mejor interpretación en valenciano.

19. Finalmente, se establecerán los premios técnicos a la mejor dirección de arte, maquillaje/vestuario y fotografía. Por poder optar a estos premios los respectivos autores y autoras deberán ser nacidos o residentes en la Comunidad Valenciana.

20. Se establecen, pues, nueve premios:

· Premio al mejor cortometraje: galardón y 700 EUR
· Premio al mejor cortometraje en otros lenguas: galardón y 400 EUR.
· Premio al mejor cortometraje voto del público: galardón y 400 EUR.
· Premio al mejor cortometraje de las comarcas de Castellón: galardón y 300 EUR.
· Premio al mejor cortometraje rodado en Nules: galardón y 200 EUR.
· Premio a la mejor interpretación en valenciano: galardón y 200 EUR.
· Premio a la mejor dirección de arte de técnico valenciano/a: galardón y 100 EUR.
· Premio al mejor maquillaje/vestuario de técnico valenciano/a: galardón y 100 EUR.
· Premio a la mejor fotografía de técnico valenciano/a: galardón y 100 EUR.

21. El Jurado tendrá la potestad de dejar desierto el premio o los premios que considero oportunos, así como otorgar una mención especial para resaltar aspectos técnicos y artísticos de alguna de las películas en competición. Sus decisiones serán inapelables.

22. Los pagos de los premios estarán sujetos a las retenciones correspondientes.

23. Las empresas productoras aceptan que, en el caso de obtener alguno de los premios otorgados, podrán incluir una referencia escrita a la concesión del premio al inicio de las copias de la película que distribuyan para su exhibición en salas comerciales y/o en certámenes audiovisuales, así como en el material informativo y promocional impreso. El Comité coordinador facilitará la imagen del palmarés a los ganadores.

24. La ceremonia de clausura y la entrega de premios de todas las categorías tendrá lugar el sábado 25 de noviembre de 2023, en el Teatro Alcázar de Nules.

25. Los premiados tienen la obligación de asistir a la ceremonia a recoger el premio, a excepción de un motivo excepcional y justificable (por ejemplo, por razones de lejanía) , donde deberían hacer un vídeo para ser proyectado durante la ceremonia de entrega de premios. En caso de no asistir y no justificar la ausencia, el premio se entregará al segundo mejor cortometraje de la categoría.

26. La participación en este festival implica la cesión de derechos de difusión de las imágenes enviadas dentro del ámbito del propio festival, que quedarán archivadas por la organización si se considera oportuno y de mutuo acuerdo con los propietarios de la obra. En caso de que el trabajo seleccionado esté adherido a la SGAE o otra entidad de gestión de derechos de autor, se tendrá que presentar al festival el correspondiente certificado de adhesión. Sin este certificado, no se asumirá ninguna obligación por parte del festival.

27. Cualquier cuestión que aparezca durante el festival, no contemplada en las BASES, será decidida por el Comité coordinador. La participación en el festival implica la aceptación de estas BASES.

  

 
  

Descubre grandes películas y festivales, a solo un clic

Registrarse
Acceder